Statnett vil erstatte strømnett i Bærum og Vest-Oslo. Foto: Statnett

Statnett vil fornye nettet i Bærum og Oslo vest 

Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Onsdag, 21 august, 2019 - 12:53

Dette er et viktig tiltak for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Statnett søker om konsesjon på to ulike tekniske løsninger mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo. Som første prioritet søker Statnett om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker Statnett om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel.

Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning til Stor-Oslo. Ved både luftledning og kabel vil den nye forbindelsen i all hovedsak gjenbruke dagens luftledningstrasé. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges. Ny luftledning har en anslått kostnad på 240-320 millioner kroner. Kabel i grøft/tunnel har en anslått kostnad på 1120-1370 millioner kroner.  

Forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad inngår i Nettplan Stor-Oslo, en overordnet plan som består av rundt 30 ulike tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning til Oslo og Akershus.

Strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Fortsatt befolkningsvekst og elektrifisering av stadig nye områder gjør at strømforbruket forventes å øke. Dagens transmisjonsnett (hovedstrømnett) har for lav kapasitet til å tåle dette.

Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet. Fra midten av 2030-tallet, vil dette kunne skje selv om det ikke er en feil. I tillegg nærmer dagens luftledning seg normal teknisk levealder. Med bakgrunn i dette søker vi om å fornye forbindelsen, ifølge Statnett.

 

 

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.