Statnett vil erstatte strømnett i Bærum og Vest-Oslo. Foto: Statnett

Statnett vil fornye nettet i Bærum og Oslo vest 

Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Onsdag, 21 august, 2019 - 12:53

Dette er et viktig tiltak for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Statnett søker om konsesjon på to ulike tekniske løsninger mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo. Som første prioritet søker Statnett om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker Statnett om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel.

Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning til Stor-Oslo. Ved både luftledning og kabel vil den nye forbindelsen i all hovedsak gjenbruke dagens luftledningstrasé. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges. Ny luftledning har en anslått kostnad på 240-320 millioner kroner. Kabel i grøft/tunnel har en anslått kostnad på 1120-1370 millioner kroner.  

Forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad inngår i Nettplan Stor-Oslo, en overordnet plan som består av rundt 30 ulike tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning til Oslo og Akershus.

Strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Fortsatt befolkningsvekst og elektrifisering av stadig nye områder gjør at strømforbruket forventes å øke. Dagens transmisjonsnett (hovedstrømnett) har for lav kapasitet til å tåle dette.

Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet. Fra midten av 2030-tallet, vil dette kunne skje selv om det ikke er en feil. I tillegg nærmer dagens luftledning seg normal teknisk levealder. Med bakgrunn i dette søker vi om å fornye forbindelsen, ifølge Statnett.

 

 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.