Mye ny kraft skal gå ut fra Kollsnes i Hordaland til oljenæringen på sokkelen. Foto: Helge Hansen/Equinor

Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.

Ifølge et notat Statnett har skrevet til NVE i forbindelse med Equinors nedleggelse av kraftvarmeverket på Mongstad, reduserer nedleggelsen forsyningssikkerheten til eksisterende forbruk i Bergensregionen.

Dette innebærer både høyere sannsynlighet for at en feil fører til utkobling av forbruk, og at størrelsen på forbruket som da må kobles ut øker.

Statnett skriver at de har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i regionen. Mesteparten av dette gjelder elektrifisering av petroleumsfelter med uttak ved Kollsnes som ønsker tilknytning i perioden 2020-2023.

Plan for elektrifisering

Både Troll og Oseberg planlegger økt strømfrobruk ut fra Kollsnes, i tillegg til en helt ny plattform, Noaka. Statnett vil ikke gi Energiteknikk detaljer om hvor stort forbruk de enkelte forbrukerne har søkt om.

Statnett skriver at behovet for vedlikehold og fornyelse i regionen gjør at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt forbruk før det er utført nettinvesteringer.

Statnett ville vente med å legge ned Mongstad-kraftverket, men det sa NVE nei til, blant annet for å verne om de private eierinteressene i Equinor, slik Energiteknikk nylig omtalte.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag melder Statnett at de setter i gang en plan for økt elektrifisering av Bergensområdet.

Bakgrunnen er «et stort antall ønsker om tilknytning av kraftforbruk i området gjør at det må etableres tiltak for å sikre nok kraft til det planlagte forbruket».

–  I Bergensområdet skyter utviklingen fart. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt kraftforbruk tilsvarende forbruket i Trondheim by. Det krever at vi må gjøre tiltak i nettet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i meldingen.

Det har ifølge Statnett lenge vært klart at det har vært behov for forsterket kraftforsyning inn til Bergensområdet. Derfor ble forbindelsen mellom Sima og Samnanger bygget i 2013, og forbindelsen mellom Modalen og Mongstad forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Kortsiktige tiltak

Selv om gasskraftverket legges ned, påpeker Statnett at det også er planer om ny fornybar produksjon i regionen som skal kobles til nettet, noe som vil bidra positivt.

Men den store økningen i henvendelser betyr at ikke alle tilknytningene kan gjennomføres når den enkelte ønsker.

«Det vil settes i gang kortsiktige tiltak som vil gi kapasitet til noe økt forbruk. Alminnelig forsyning vil bli prioritert i dette. Planene i regionen omfatter både elektrifisering av petroleumsvirksomhet, datasentre og annen næringsvirksomhet», skriver Statnett.

– Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Det er derfor viktig at vi blir involvert i planer som krever slik utvikling så tidlig som mulig, sier Borgen.

KVU neste år

Statnett starter nå arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som ifølge meldingen forventes å være klar mot sommeren 2020.

Denne skal utarbeides i tett dialog mellom Statnett, BKK Nett og interessentene i området.

KVUen skal utrede ulike alternativer for å øke kapasiteten i nettet internt i Bergensområdet, noe som vil kunne innebære utbedring av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg.

Utformingen av eventuelle anlegg skal utredes i tett dialog med aktuelle interessenter i området, inkludert natur- og friluftsliv.

Statnett, BKK Nett og aktuelle interessenter hadde tirsdag et møte som var startskuddet for arbeidet.