Direktør Beate Myking i Equinor talte på The Ocean-konferansen i Bergen tirsdag. Foto: The Ocean-konferansen

Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.

– Vi trenger langsiktighet og forutsigbarhet innenfor vår satsing, sa Equinor-direktør Beate Myking på The Ocean-konferansen i Bergen tirsdag.

Hun viste til at Storbritannia er det landet i verden som har kommet lengst på offshore vind.

– Det er vårt viktigste område for satsing. I Storbritannia har myndighetene over lang tid lagt til rette for en bærekraftig utvikling. De har vist at de kan fase ut kull, som er mer eller mindre ute av energimiksen, og satsingen på havvind har veldig høye ambisjoner og er veldig tydelig fra myndighetenes side, sa Myking.

Lære av Storbritannia

Denne tydeligheten kommer blant annet i form av ambisjoner om hvor stor installert kapasitet Storbritannia skal ha for eksempel i 2030, antall arbeidsplasser, lokalt innhold, osv.

Støtteordningene er auksjonsbaserte, konkurransen er stor, og støttenivået har ifølge Myking blitt redusert til en tredel.

– Norge kan lære av Storbritannia. Denne forutsigbarheten trenger vi i Norge også, sa Myking.

Hun fortalte at erfaringene med Hywind-parken i Skottland, som ble satt i drift høsten for to år siden, er svært positiv.

– Vi har testet det ut i Nordsjøen under svært tøffe forhold. Produksjonstilgjengeligheten var i 2018 96 prosent, og kapasitetsfaktoren gjennom året var 56. Det er i verdensklasse, sa Equinor-direktøren.

40 prosent kostnadsreduksjon

Hun mener Hywind Tampen blir viktig.

 – Markedet er i sin spede begynnelse. Det vi ser fra Hywind-tampen sammenlignet med Hywind Skottland er at norske leverandører er mye mer interessert i å melde seg på, sa hun.

Utfordringen er å få ned kostnadsnivået. Det vil skje gjennom å bygge flere parker. Målet er å redusere kostnadene på Hywind Tampen med 40 prosent sammenlignet med Hywind Skottland.

– Vårt mål er at flytende havvind skal være konkurransedyktig innen 2030. Kun med flytende havvind får vi tilgang til de aller beste vindressursenene i verden, sa Mykiing.