Med effektiv planlegging, koordinering regulatoriske endringer kan havvind i Østersjøen produsere mer enn en tredjedel av kraftforbruket i regionen. Illustrasjonsfoto: Equinor

Havvind-utbygging krever koordinering

Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men realisering av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og regulatoriske endringer.
Mandag, 23 september, 2019 - 14:44

Grunt vann, lave bølger, stabile vindforhold og nærhet til land gjør Østersjøen til ett av verdens mest attraktive områder for utvikling av vindkraftproduksjon til havs. Likevel har utviklingen så langt vært begrenset, og ikke minst langt svakere enn utviklingen i Nordsjøen, ifølge en pressemelding fra Thema Consulting Group.

I en nylig publisert rapport for EU-kommisjonen, har THEMA, sammen med COWI og Ea Energianalyse, sett nærmere på ressurspotensialet, etablert mulige utbyggingsscenarioer og foreslått konkrete tiltak som kan bidra til å utløse potensialet. Studien foreslår et detaljert veikart og en handlingsplan for å etablere et slikt samarbeid, øke koordineringen og kommer over barrierene.

Studien finner at det er et betydelig teknisk potensial for vindkraftutbygging i Østersjøen og identifiserer et realistisk potensial på 93 GW fordelt på 187 lokasjoner. En full utbygging tilsvarer 325 TWh/år. Scenarioanalyser av energimarkedet mot 2050 viser at deler av potensialet for havvindtrolig vil være konkurransedyktig med andre kilder til kraftproduksjon allerede i 2030.

På forsiden nå

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.