Fra utbyggingen av Boen Foss ved Kristiansand. Foto: Øyvind Lie
ENERGITEKNIKK MENER

Energitek­nikk vil ha mer grønn verdiskap­ing i distriktene

Onsdag, 25 september, 2019 - 11:05

Av Øyvind Lie, redaktør i Energiteknikk

I et svar på Energiteknikks lederartikkel om småkraft spør finansdirektør i Småkraft AS, Erik Røysem Sterud, om vi virkelig skal legge ned grønn verdiskaping i distriktene. Svaret på dette er nei. Energiteknikk ønsker ikke det. Tvert imot ønsker vi en skattepolitikk som legger til rette for den beste og mest optimale kraftutbyggingen, hvor den enn måtte være i landet. Det aller meste av den norske vannkraften og potensialet for videre utbygging ligger i det man kan kalle «distriktene».

For Energiteknikk er det ikke viktig om den nye fornybare kilowattimen kommer fra en oppgradering av et stort vannkraftverk eller av utbygging av en småelv. Det vi er opptatt av, er at hver eneste nye kWh bygges ut på en så god og lønnsom måte som mulig, for samfunnet som helhet. Systemet må lages slik at det ikke åpnes for skattemessige tilpasninger som gir løsninger som ikke er optimale, slik grensen på 10 MVA i dag gir.

Småkraft AS argumenterer med at byråkratiet rundt innkrevingen av grunnrenteskatt er så stort at det vil gjøre det umulig for småkrafteierne å betale skatten. Dette er ikke et tungtveiende argument. Hvis regjeringen innfører grunnrenteskatt for småkraften, må en forutsetning være at papirarbeidet kuttes slik at småkrafteierne kan betale skatten på en enkel måte.

Problemet nå er at grunnrenteskatten stopper samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av stor kraft, samtidig som mindre utbygginger går fri. Det er altså en forskjellsbehandling som vi ikke kan se at det er grunnlag for å opprettholde. Isteden bør det lages et felles regelverk for vannkraftbeskatning som sikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme utbygginger ikke blir stoppet, uten kunstige grenser, der alt behandles likt.

Det er viktig å presisere at Energiteknikk aldri har ment at de som allerede har bygget ut småkraftverk, skal ilegges grunnrenteskatt. Det nye regelverket må kun gjelde for kraftverk som bygges ut i fremtiden, og heller ikke gjelde for prosjekter som nå er under utbygging.

All skattlegging av vannkraft må ha en slik utforming at det ikke er til hinder for at lønnsomme prosjekter bygges ut. Dette gjelder selvsagt også småkraft. I en slik vurdering er det også naturlig å ta høyde for de samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvensene av utbyggingen.

Energiteknikk mener at det her ikke er grunnlag for å sette by opp mot land og hevde at vi tar til orde for å stoppe grønn verdiskaping i distriktene. Siden nesten all vannkraftutbygging foregår i distriktene, vil lokale krefter være med i utbyggingen.

Energiteknikk vil ha mer grønn verdiskaping i distriktene, på en så god måte som mulig for samfunnet som helhet.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.