Den globale fornybarveksten er i 2019 forventet å øke med 12 prosent, eller nærmere 200 GW. Solenergi er den viktigste drivkraften. Illustrasjonsfoto: Elena Elisseeva/Mostphotos

IEA varsler fornybarvekst på 12 prosent i 2019

I år ligger det til rette for at produksjonen av fornybar energi kan øke med 12 prosent. Solenergi er den fremste drivkraften.
Mandag, 23 september, 2019 - 14:01

Etter å ha bremset opp i 2018 ligger det an til tosifret fornybarvekst i 2019. Det blir anslått at veksten vil nærme seg 200 GW, mest takket være sol- og vindenergi, ifølge en pressemelding fra International Energy Agency (IEA).

I 2018 var første gang siden 2001 at produksjonen av fornybar energi ikke viste vekst år for år, hovedsakelig knyttet til politiske endringer i Kina. For å nå målene i Parisavtalen må veksten i fornybar energiproduksjon i gjennomsnitt vokse med mer enn 300 GW hvert år mellom 2018 og 2030, i henhold til IEAs scenario for bærekraftig utvikling.

Kostnadene for solcelleanlegg er redusert med mer enn 80 prosent siden 2010. Dette gjør teknologien stadig mer konkurransedyktig i mange land. IEA anslår at den globale veksten innen solenergi i 2019 vil nå 115 GW, det første året med en tilvekst på mer enn 100 GW.

Bremseeffekten i solenergimarkedet i Kina oppveies av raskere vekst i EU, med Spania i front og installasjonsbom i Vietnam. Også USA, Indonesia og Japan er med på å forsterke utviklingen.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.