NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark. Bildet viser gamle Gjøv kraftverk. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Grønt lys for Gjøv kraftverk

NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.
Tirsdag, 10 september, 2019 - 13:56

Nye Gjøv kraftverk (0,99 MW) vil få en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh, og i sitt vedtak legger NVE vekt på at utvidelse og opprusting av kraftverket vil ha begrensende miljøeffekter, og at utbyggingen ikke er i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet i Tverråne, ifølge en pressemelding fra NVE.

Nye Gjøv kraftverk skal erstatte et mikrokraftverk.

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene som er lagt frem i søknaden, har søkeren beregnet gjennomsnittlig kraftproduksjon i nye Gjøv kraftverk til omtrent 4,5 GWh fordelt på 2,45 GWh vinterproduksjon og 2,02 GWh sommerproduksjon.

Byggekostnadene er estimert til 18,7 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 4,17 kr/kWh.

Det er også tatt høyde for restverdien på det eksisterende Gjøv kraftverk, som vil bli lagt ned ved en evventuell konsesjon til nye Gjøv kraftverk.

NVE skriver i sin avgjørelse at de ikke har fått vesentlige avvik i forhold til søkerens beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 0,38 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,32-0,45). 

Beregningene forutsetter en kalkulasjonsrente på 6 prosent, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.