NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark. Bildet viser gamle Gjøv kraftverk. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Grønt lys for Gjøv kraftverk

NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.
Tirsdag, 10 september, 2019 - 13:56

Nye Gjøv kraftverk (0,99 MW) vil få en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh, og i sitt vedtak legger NVE vekt på at utvidelse og opprusting av kraftverket vil ha begrensende miljøeffekter, og at utbyggingen ikke er i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet i Tverråne, ifølge en pressemelding fra NVE.

Nye Gjøv kraftverk skal erstatte et mikrokraftverk.

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene som er lagt frem i søknaden, har søkeren beregnet gjennomsnittlig kraftproduksjon i nye Gjøv kraftverk til omtrent 4,5 GWh fordelt på 2,45 GWh vinterproduksjon og 2,02 GWh sommerproduksjon.

Byggekostnadene er estimert til 18,7 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 4,17 kr/kWh.

Det er også tatt høyde for restverdien på det eksisterende Gjøv kraftverk, som vil bli lagt ned ved en evventuell konsesjon til nye Gjøv kraftverk.

NVE skriver i sin avgjørelse at de ikke har fått vesentlige avvik i forhold til søkerens beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 0,38 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,32-0,45). 

Beregningene forutsetter en kalkulasjonsrente på 6 prosent, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.