Denne ukes konsortium-møte i i Invade-prosjektet i Stavanger inkluderte blant annet et kraftverkbesøk i Lysebot. Foto: Lyse

Lyse bidrar til å utvikle fremtidens batteritekno­logi

Hvordan kan store batteripakker minske utslippet av CO2 og samtidig gjøre hverdagen enklere - og bedre? Nå oppsummeres Invade-prosjektet, der Lyse er en av bidragsyterne.
Torsdag, 26 september, 2019 - 13:05

Om få år vil trolig mye av teknologien som nå testes i Invade-prosjektet være på markedet. Invade inkluderer tolv partnere, fra åtte land – i fem pilotområder. Prosjektet gir innsikt og erfaring i nye forretningsmodeller og tjenester i energibransjen, ifølge en pressemelding fra Lyse.

Prosjektet, som denne uken har avholdt status-møte i Stavanger, viser hvordan man med velutviklede energi- og IT-løsninger kan skape muligheter som kommer både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser til gode. Batterier blir stadig billigere og kommer i ulike størrelser tilpasset privatboliger, mellomstore og store bedrifter. I Invade er det arbeidet med utvikling på alle nivåene. 

- I Lyse ser vi allerede effekter av å være delaktig i et så omfattende prosjekt som dette. Invades forretningsmodell og tankene rundt dette er med oss videre i nær sagt alt vi gjør. I fremtidens energimarked vil både distribuert produksjon, lagring og styring av energi være essensielt, sier Trond Furenes i Smartly, som er ett av datterselskapene i Lyse-konsernet. 

Under møtet i Stavanger hadde blant andre det franske Schneider-konsernet, som blant annet leverer elbil-ladere, en presentasjon av hvordan de ser for seg fremtiden. Lyse er ett av selskapene i verden som skal teste ut Schneiders aller nyeste løsning. Renault blir den første bilprodusenten til å teste to-veis komponent i elbilene. Da kan bilen både bli ladet og lade en bolig med forbruksstrøm.  

- Fleksibiliteten som elbiler kan gi, har en stor verdi for distribusjonsnettet, og ikke minst for sluttkunden, sier Diter Hirdes, som er internasjonal prosjektleder for Invade. Han arbeider som daglig leder i Halden-baserte Smart Innovation Norway.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.