For å sikre fisk bedre betingelser i vassdrag med kraftverk har NVE utviklet et nytt styringsverktøy for omløpsventiler.

NVE med nytt styrings­verktøy for omløps­ventiler

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Tirsdag, 17 september, 2019 - 10:58

Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elven nedstrøms kraftverket gradvis reduseres, over så lang tid at fisk ikke blir liggende på tørt land. Grunnlaget for det nye styringsverktøyet er erfaring med drift av omløpsventiler i fire kraftverk utført av Sweco etter oppdrag fra NVE. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020, ifølge en pressemelding fra NVE.

Styringsverktøyet skal kunne fungere for alle kraftverk med omløpsventiler. Kravene som skal oppfylles, er at synkehastigheten i elveløpet ikke skal overstige 10 centimeter/time, og at momentane dropp i vannstanden ikke skal overstige 3 centimeter.

Styringsverktøyet må være uproblematisk å forstå for kraftverkseiere, og det må være enkelt for NVE å kontrollere at omløpsventilen har den funksjonen den er tiltenkt å ha i ettertid. For å sikre et verktøy som er ukomplisert å implementere på både nye og eksisterende kraftverk, er det valgt å videreutvikle et teoretisk forslag fra et tidligere prosjekt, med åpning for at styring mot vassdragslogger også bør være mulig.

Kontroll ved bruk av nedstrøms vassdragslogger og stopp av kraftverk kan gjennomføres uavhengig av metoden som er lagt til grunn i programmeringen. Det er gjort valideringsforsøk på fire kraftverk av den teoretiske metoden. Resultatene er gode der programmeringen er gjort korrekt og benytter grunnlagsdata av god kvalitet, og ikke gode der det motsatte er tilfelle, ifølge NVE.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.