Ordføreren i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, tester et av ladepunktene på parkeringsplassen ved rådhuset. Foto: Vigleik Brekke

Øker fra 61 til 213 ladepunkter for elbil

I går åpnet Fjell kommune 152 nye offentlige ladepunkt for elbil. Fra 61 offentlige ladepunkter i 2018 er antallet nå øket til 213.
Torsdag, 5 september, 2019 - 10:11

I Fjell kommune er det nå ni elektriske biler per offentlige ladepunkt, mot 32 biler per ladepunkt tidligere. Til sammenligning har Bergen kommune 28 elbiler per offentlig tilgjengelig ladepunkt, ifølge en pressemelding fra Sweco.

På sikt vil kommunens investering kunne nedbetale seg selv. Ladepunktene blir litt som en klimavennlig bensinstasjon hvor inntekten kommunen tjener på lading vil gå rett inn i kommunebudsjettet. Dette betyr at inntekten som genereres igjen vil komme innbyggerne til gode. I sum vil dette prosjektet gagne både klima og kommunens økonomi.

– I tillegg til å prosjektere de faktiske ladepunktene har vi også bistått kommunen med å opprette et toppsystem som alle ladepunktene er koblet mot. Dette systemet gjør det mulig for kommunen å overvåke feil, det legger også til rette for automatisk fakturering og prising, samt at det gir en oversikt over energi- og effektforbruket til alle anleggene, alt på en PC eller app, sier energirådgiver Eirik Hordnes i Sweco, som har bistått kommunen gjennom hele prosjektet.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.