Prosjektleder Dag-Arne Antonsen har orden på Omexoms beredskapslager i Råde. Foto: Omexom

Omexom åpner beredskaps­lager for HV-kabel

Omexom Norge har nå offisielt åpnet sitt beredskapslager med utstyr for å håndtere kabelfeil innenfor området 33 kV til 170 kV.
Onsdag, 11 september, 2019 - 15:48

Lageret ligger i Råde i Østfold, rett ved E6,

– Her har vi reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å utbedre feil som trenger øyeblikkelig utbedring, også skjøting av kabler med ulikt tverrsnitt. Vi har flere kunder som har rammeavtale, noen har også plassert utstyr hos oss som vi til enhver tid etterfyller ved behov, etter spesifikasjon. I tillegg er det enkelstående kunder som bruker oss, sier prosjektleder Dag-Arne Antonsen i en pressemelding.

Utstyret som ligger på beredskapslageret, har ellers gjerne 8-12 ukers leveringstid.

– Da ser mange det som en rimelig investering å la oss drive beredskapslager for seg. I tillegg til utstyr har vi døgnkontinuerlig vakt med erfarne kabelmontører som kan rykke ut når som helst hvor som helst, sier Antonsen.

– Vi har også videreført, og lagerfører gamle typer skjøter, såkalt tape-skjøter eller vikleskjøter. Vi er blant meget få som har kompetanse på vikleskjøter som er essensielt for utbedre feil i en beredskapssituasjon, som lynnedslag og overspenning, sier Antonsen.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.