Oseberg feltsenter (bildet) skal kutte CO2-utslippene sine betraktelig ved å få strøm fra land. Foto: Harald Pettersen/Equinor

Equinor har søkt NVE om å få ta ut 105 MW kraft fra Kollsnes for å forsyne Oseberg-feltet og fase ut forurensende gassturbiner.

Kraften fra Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland skal gå til Oseberg feltsenter (80 MW) og Oseberg Sør (20 MW), mens 5 MW går bort i tap i kabelen.

Uttaket vil ifølge søknaden variere noe, og i gjennomsnitt over året være 81 MW, inkludert tapet i kabelen. Det tilsvarer et årlig forbruk på 710 GWh.

Til kablene skal det brukes vekselstrøm (50 Hz AC), siden avstanden er såpass lav som 118 kilometer. På Oseberg feltsenter skal det installeres en frekvensomformer for å kunne forsyne de eksisterende forbrukere med 60Hz vekselstrøm.

Kraften på plattformene brukes i boligkvarter, prosessanlegg, vanninjeksjon, boreanlegg og gasskompresjon.

Store CO2-kutt

Elektrifiseringen vil redusere de samlede CO2-utslippene med 350.000 tonn per år. Det tilsvarer 0,7 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. I tillegg vil NOx-utslippene redusere med 1387 tonn/år.

Det er Equinor som har ansvaret for driften av gassprosesseringsanlegget på Kollsnes, på vegne av Gassled. Equinor vil også ha ansvar for driften av de nye kablene.

Ifølge Equinor konkluderte Statnett i brev datert 15. april i år med at det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte Oseberg til Statnetts 300 kV-stasjon på Kollsnes, og at en i så fall må påregne å bli underlagt særlige vilkår.

Equinor skriver at de er innforstått med at tilknytning kan bli underlagt vilkår om utkobling under gitte forhold i nettet.

På grunn av den utfordrende kraftsituasjon på Kollsnes planlegger prosjektet for en teknisk løsning som sikrer full redundans, ved å beholde gassturbiner, både på Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør, slik at Oseberg kan driftes normalt i tilfelle vedlikehold eller uplanlagt utkobling av kabelen.

2,8 milliarder kroner

Equinor skriver at de er i prosess med Statnett for å utrede nødvendige tiltak for å gjøre tilknytningen mulig.

Oljeselskapet «legger til grunn at Statnett vil utrede, omsøke og gjennomføre aktuelle tiltak slik at planlagt forbruk kan tilknyttes på en driftsmessig forsvarlig måte, i henhold til den fremdriftsplan prosjektet presenterer i denne søknad».

Ifølge en mulighetsstudie vil anlegget på land, sjøkabel og modifikasjoner offshore koste om lag 2,8 milliarder kroner.

Igjen for dette får selskapet miljøeffekten av reduserte CO2- og NOx-utslipp og reduserte avgifter for utslipp av dette, samt at den sparte brenngassen kan eksporteres og selges.

Flere tilknytninger

Equinor jobber med mulig elektrifisering av flere installasjoner på norsk sokkel hvor tiltenkt tilknytningspunkt også er på Kollsnes, nemlig elektrifisering av Troll B og C, og en ubemannet produksjonsplattform Krafla, med et effektbehov på 45 MW offshore.

Prosjektene er i ulike faser og ingen beslutninger om gjennomføring er foreløpig tatt. For disse kan det bygges felles bygning, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes.

Equinor vil lage en konseptstudie for Oseberg-elektrifiseringen i fjerde kvartal i år, mens en investeringsbeslutning planlegges i slutten av 2020.

Arbeidet på land på Kollsnes vil skje i samarbeid med Troll Unit og forventes å starte første kvartal 2020.

Kontrakt for fabrikasjon og legging av sjøkabelen er planlagt tildelt i løpet av første kvartal 2021, og den forventes installert i løpet av andre kvartal 2023. Kabelen til Oseberg er planlagt spenningsatt i første kvartal 2024. 

Oseberg er ifølge Equinor også i dialog med Brage vedrørende forsyning av elektrisk kraft fra Oseberg Feltsenter til Brage, noe som kan gjøre at kapasiteten på overføringen kan bli enda større.