Natur kartlegges i nærheten av et av Statnetts mastepunkter. Foto: Statnett

Statnett forsker på natur- og klimavennlig anleggsarbeid

Statnett forsker på løsninger for å ta bedre vare på naturmangfoldet og redusere klimautslippene der de bygger.
Onsdag, 25 september, 2019 - 16:39

I dag finnes det ifølge Statnett ikke overordnede prinsipper for miljøhensyn ved anleggsarbeid i Norge.

– Vi har behov for verktøy og metoder som dekker hele verdikjeden, fra planlegging til drift, vedlikehold og avhending av en ledning, sier prosjektleder Ellen Torsæter i Statnett i en pressemelding.

Forskningen skjer i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NTNU, med støtte fra Forskningsrådet.

Gran

Det er ifølge Torsæter også behov for mer kunnskap om hva som er viktigst for en vellykket vegetasjonsutvikling i ulike områder, altså at vegetasjonen etter inngrepene utvikler seg til å få mest mulig likt artsmangfold og like økologiske prosesser som i omgivelsene rundt.

Målet for forskningsprosjektet «grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i anleggsarbeid» (GRAN) er at det totale omfanget av naturinngrep, klimagassutslipp fra myr og våtmark og tap av naturverdier blir minst mulig ved nye utbyggingsprosjekter.

Prosjektet skal gjøre at Statnett vet hva de skal se etter for å finne tiltak som fungerer på ulike geografiske områder i Norge, og en klimakalkulator for å kartlegge utslipp ved anleggsarbeid i myr.

Prosjektet er ifølge Statnett nær halvveis, og i løpet av sommeren har forskere fra NINA, med assistanse fra biologistudenter ved NTNU, reist rundt i landet og kartlagt effekten av tiltak langs Statnetts byggeprosjekter.

Det ble gjennomført en screening for å se hvordan dekning av vegetasjon henger sammen med jordforhold, naturtype og hvilke tiltak som er gjennomført.

Data er samlet fra nye og gamle anleggsområder, på ulike geografiske steder og i ulik natur over hele landet.

Myr

Dataene som samles inn skal brukes til å avdekke hvilke områder det er nødvending å være særlig oppmerksom på i planfasen, hvilke tiltak som sikrer god gjenvekst, og hva som er viktig å ta hensyn til ved anleggsarbeid og i opplæringen av personell.

Det skal også undersøke hvordan Statnett kan restaurere myr i områder der det ikke er mulig å unngå arbeid i myr.

– Det kan være så enkelt at man tetter dreneringskanaler og tar vare på tuer av vegetasjon fra myra som plasseres ut i etterkant, sier Torsæter.

Prosjektet skal sluttføres i andre halvdel 2021.

 

 

 

På forsiden nå

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.