Natur kartlegges i nærheten av et av Statnetts mastepunkter. Foto: Statnett

Statnett forsker på natur- og klimavennlig anleggsarbeid

Statnett forsker på løsninger for å ta bedre vare på naturmangfoldet og redusere klimautslippene der de bygger.
Onsdag, 25 september, 2019 - 16:39

I dag finnes det ifølge Statnett ikke overordnede prinsipper for miljøhensyn ved anleggsarbeid i Norge.

– Vi har behov for verktøy og metoder som dekker hele verdikjeden, fra planlegging til drift, vedlikehold og avhending av en ledning, sier prosjektleder Ellen Torsæter i Statnett i en pressemelding.

Forskningen skjer i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NTNU, med støtte fra Forskningsrådet.

Gran

Det er ifølge Torsæter også behov for mer kunnskap om hva som er viktigst for en vellykket vegetasjonsutvikling i ulike områder, altså at vegetasjonen etter inngrepene utvikler seg til å få mest mulig likt artsmangfold og like økologiske prosesser som i omgivelsene rundt.

Målet for forskningsprosjektet «grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i anleggsarbeid» (GRAN) er at det totale omfanget av naturinngrep, klimagassutslipp fra myr og våtmark og tap av naturverdier blir minst mulig ved nye utbyggingsprosjekter.

Prosjektet skal gjøre at Statnett vet hva de skal se etter for å finne tiltak som fungerer på ulike geografiske områder i Norge, og en klimakalkulator for å kartlegge utslipp ved anleggsarbeid i myr.

Prosjektet er ifølge Statnett nær halvveis, og i løpet av sommeren har forskere fra NINA, med assistanse fra biologistudenter ved NTNU, reist rundt i landet og kartlagt effekten av tiltak langs Statnetts byggeprosjekter.

Det ble gjennomført en screening for å se hvordan dekning av vegetasjon henger sammen med jordforhold, naturtype og hvilke tiltak som er gjennomført.

Data er samlet fra nye og gamle anleggsområder, på ulike geografiske steder og i ulik natur over hele landet.

Myr

Dataene som samles inn skal brukes til å avdekke hvilke områder det er nødvending å være særlig oppmerksom på i planfasen, hvilke tiltak som sikrer god gjenvekst, og hva som er viktig å ta hensyn til ved anleggsarbeid og i opplæringen av personell.

Det skal også undersøke hvordan Statnett kan restaurere myr i områder der det ikke er mulig å unngå arbeid i myr.

– Det kan være så enkelt at man tetter dreneringskanaler og tar vare på tuer av vegetasjon fra myra som plasseres ut i etterkant, sier Torsæter.

Prosjektet skal sluttføres i andre halvdel 2021.

 

 

 

På forsiden nå

– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.