I løpet av det siste året er det i Sverige produsert 20,1 TWh vindkraft. Det er rekord. Illustrasjonsfoto: Scanergy

Over 20 TWh vindkraft i Sverige

I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Fredag, 13 september, 2019 - 10:59

Svensk vindkraftproduksjon utgjør nå 14 prosent av den totale elkraftproduksjonen i Sverige. Dette er ventet å øke til mer enn 25 prosent i 2022, ifølge en pressemelding fra Svensk Vindenergi.

Økt vindkraftproduksjon innebærer at svensk nettoeksport av kraft også har økt og satt ny rekord. I løpet av de siste 52 ukene har krafteksporten nådd 24,1 TWh, ifølge Energiføretagenes statistikk.

Dette kan redusere klimagassutslippene fra fossil kraftproduksjon i nabolandene med cirka 14,5 millioner tonn, som tilsvarer mer enn en fjerdedel av Sveriges egne utslipp av veksthusgasser, ifølge meldingen.

I Energimyndighetenes ferske korttidsprognose er det ventet at elkraftproduksjonen fra vindkraft vil øke til 37 TWh i 2022, mens prognosen til Svensk Vindenergi angir en økning til nesten 40 TWh. Til tross for at elkraftproduksjonen fra kjernekraft reduseres med 13 TWh, venter Energimyndigheten at krafteksporten i 2022 vil nå rekordhøye 29 TWh.

Den nye vindkraften kan, om utbyggingen får fortsette, bety at klimagassutslippene i 2030 blir redusert med tilsvarende 50 prosent av det nåværende utslippet i Sverige, ifølge Svensk Vindenergi.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.