Seniorrådgiver Øystein Holm og teknologirådgiver Eirik Bjørnstad i Multiconsult har vært pådrivere i prosjektet. Foto: Multiconsult

Elbil leverte strøm til nettet

For første gang i Norge er det overført strøm fra en elbil til strømnettet.
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 10:44

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en to-veis lader og forsynte el-anlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av el-anlegget ved høgskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

I de 10-15 minuttene nettet var frakoblet, sørget el-bilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som data-anlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg (CHP) og flisfyr, ifølge pressemeldingen.

I pressemeldingen opplyses det at 4,5 kW fra el-bilen ble brukt til å forsyne de tekniske anleggene med strøm, mens de resterende 5 kW ble matet inn i den sentrale batteribanken ved høgskolen. Batterilageret på Evenstad kan heretter også utnytte batterikapasiteten i el-biler som står tilknyttet med en unik to-veis lader, altså en ladeboks som kan sende strøm begge veier.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN. Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder. Det er Statsbygg som står bak forsøket med Multiconsult som teknisk rådgiver.

På forsiden nå

Industrien kan sikre seg med lange, billige vindkraftkontrakter mot NorthConnect-prisøkingen, påpeker Energi Norge. Kabelen vil gjøre også disse kontraktene dyrere, kontrer Norsk Industri.
Arbeidere som bygger vindkraftanlegg for Norsk Vind i Bjerkreim i Rogaland, har arbeidskontrakter hvor de tjener under 100 kroner timen.
Nye turbiner skal installeres.
Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.