Jacobsen Elektros hovedkontor. Foto: Stein Arne Bakken

Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Advokat Håvard Wiker fra Ro Sommernes Advokatfirma DA er oppnevnt som leder av gjeldsnemnda.

«Formålet med tvangsakkorden er å gi selskapet ro til å fortsette arbeidet med å realisere verdier og sluttføre forhandlinger av diverse avtaler til det beste for selskapets kreditorer, ansatte, kunder og leverandører», skriver selskapet i pressemeldingen.

Det blir opplyst at Jacobsen Elektro i samråd med sine kunder vil fortsette sine leveranser så lenge akkordprosessen pågår.

Selskapet arbeider også for at hele eller deler av dagens drift kan fortsette med nye eiere.

Ifølge Store norske leksikon kan en skyldner som er kommet i økonomiske vanskeligheter begjære en frivillig akkord i samråd med sine kreditorer. Fører ikke forhandlingene om en frivillig akkord frem, kan skyldneren, i dette tilfelle Jacobsen Elektro, begjære åpnet en forhandling ved skifteretten om tvangsakkord. En slik akkord må i så fall vedtas av et flertall av fordringshaverne.

Det var berammet møte i Drammen tingrett onsdag for å behandle konkursbegjæring fra den ene av de 110 kreditorene, men dette møtet ble utsatt i siste liten. I stedet har altså Jacobsen Elektro bedt om tvangsakkord. 

Som Energiteknikk skrev i forrige uke, var selskapet da begjært konkurs.