Store dybder gjør det kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge. Foto: Equinor

Kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge

Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 14:53

Analyser utført av NVE viser at det koster mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn det som er gjennomsnittskostnaden for de områdene hvor det bygges bunnfast havvind i Europa i dag. En av de viktigste årsakene til det er at de norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold, ifølge en rapport fra NVE.

Kostnaden for vindkraft med 10 MW-turbiner i området Sørlige Nordsjø II har NVE beregnet til å være 87 euro/MWh (LCOE), som tilsvarer 87 øre/KWh med en eurokurs på 10 kroner.

På grunn av havdybden er det størst potensial for havvind i Norge i form av flytende havvind. Flytende havvind er imidlertid vesentlig dyrere enn bunnfast havvind, blir det slått fast i rapporten.

Videre fremheves det i rapporten at bunnfast havvind i dag kan benyttes ned til 60 meters dybde. Den historiske teknologiutviklingen har gjort det mulig å bygge bunnfast havvind på stadig dypere vann, og denne utviklingen kan se ut til å fortsette fremover. Det er et stort potensial for å bygge ut havvind i Europa, men store deler av de gjenværende områdene er dypere enn 60 meter.

Bunnfast havvind er dyrere enn å bygge landbasert vindkraft. Utbyggingskostnadene overstiger kraftprisen i de fleste land, og flere land i Europa bruker auksjonssystemer for å utløse bygging av havvind. De siste årene har auksjonsprisene falt fort, fremholder NVE i sin rapport.

Samtidig slår NVE-rapporten fast at kostnadene for å bygge bunnfast havvind har falt mye på kort tid, og NVE forventer at de fortsatt kommer til å falle. Noen av de viktigste driverne for fallet i kostnader har vært større turbiner, ny teknologi, forbedringer i fundament-design og erfaringer fra og forbedringer i installasjons- og byggeprosessen.

Flytende havvind er fortsatt dyrere å bygge ut enn bunnfast, og det finnes ingen kommersielle flytende havvindprosjekter i verden i dag. Da all flytende havvind så langt kun har vært demonstrasjonsprosjekter er de detaljerte utbyggingskostnadene ikke godt nok kjent, ifølge NVE-rapporten, som imidlertid forventer at kostnadene vil falle når prosjektene blir større og teknologien mer moden.

Gjennomsnittlig størrelse på havvindturbiner installert i Europa i 2018 var 6,8 MW. Nå testes havvindturbiner på¨12 MW. Denne økningen fører til bygging av færre vindturbiner for å produsere like mye kraft. Dermed reduseres kostandene for infrastrukturen, som fundament og sjøkabel mellom turbinene, ifølge NVE-rapporten.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.