Store dybder gjør det kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge. Foto: Equinor

Kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge

Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 14:53

Analyser utført av NVE viser at det koster mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn det som er gjennomsnittskostnaden for de områdene hvor det bygges bunnfast havvind i Europa i dag. En av de viktigste årsakene til det er at de norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold, ifølge en rapport fra NVE.

Kostnaden for vindkraft med 10 MW-turbiner i området Sørlige Nordsjø II har NVE beregnet til å være 87 euro/MWh (LCOE), som tilsvarer 87 øre/KWh med en eurokurs på 10 kroner.

På grunn av havdybden er det størst potensial for havvind i Norge i form av flytende havvind. Flytende havvind er imidlertid vesentlig dyrere enn bunnfast havvind, blir det slått fast i rapporten.

Videre fremheves det i rapporten at bunnfast havvind i dag kan benyttes ned til 60 meters dybde. Den historiske teknologiutviklingen har gjort det mulig å bygge bunnfast havvind på stadig dypere vann, og denne utviklingen kan se ut til å fortsette fremover. Det er et stort potensial for å bygge ut havvind i Europa, men store deler av de gjenværende områdene er dypere enn 60 meter.

Bunnfast havvind er dyrere enn å bygge landbasert vindkraft. Utbyggingskostnadene overstiger kraftprisen i de fleste land, og flere land i Europa bruker auksjonssystemer for å utløse bygging av havvind. De siste årene har auksjonsprisene falt fort, fremholder NVE i sin rapport.

Samtidig slår NVE-rapporten fast at kostnadene for å bygge bunnfast havvind har falt mye på kort tid, og NVE forventer at de fortsatt kommer til å falle. Noen av de viktigste driverne for fallet i kostnader har vært større turbiner, ny teknologi, forbedringer i fundament-design og erfaringer fra og forbedringer i installasjons- og byggeprosessen.

Flytende havvind er fortsatt dyrere å bygge ut enn bunnfast, og det finnes ingen kommersielle flytende havvindprosjekter i verden i dag. Da all flytende havvind så langt kun har vært demonstrasjonsprosjekter er de detaljerte utbyggingskostnadene ikke godt nok kjent, ifølge NVE-rapporten, som imidlertid forventer at kostnadene vil falle når prosjektene blir større og teknologien mer moden.

Gjennomsnittlig størrelse på havvindturbiner installert i Europa i 2018 var 6,8 MW. Nå testes havvindturbiner på¨12 MW. Denne økningen fører til bygging av færre vindturbiner for å produsere like mye kraft. Dermed reduseres kostandene for infrastrukturen, som fundament og sjøkabel mellom turbinene, ifølge NVE-rapporten.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.