Store dybder gjør det kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge. Foto: Equinor

Kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge

Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 14:53

Analyser utført av NVE viser at det koster mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn det som er gjennomsnittskostnaden for de områdene hvor det bygges bunnfast havvind i Europa i dag. En av de viktigste årsakene til det er at de norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold, ifølge en rapport fra NVE.

Kostnaden for vindkraft med 10 MW-turbiner i området Sørlige Nordsjø II har NVE beregnet til å være 87 euro/MWh (LCOE), som tilsvarer 87 øre/KWh med en eurokurs på 10 kroner.

På grunn av havdybden er det størst potensial for havvind i Norge i form av flytende havvind. Flytende havvind er imidlertid vesentlig dyrere enn bunnfast havvind, blir det slått fast i rapporten.

Videre fremheves det i rapporten at bunnfast havvind i dag kan benyttes ned til 60 meters dybde. Den historiske teknologiutviklingen har gjort det mulig å bygge bunnfast havvind på stadig dypere vann, og denne utviklingen kan se ut til å fortsette fremover. Det er et stort potensial for å bygge ut havvind i Europa, men store deler av de gjenværende områdene er dypere enn 60 meter.

Bunnfast havvind er dyrere enn å bygge landbasert vindkraft. Utbyggingskostnadene overstiger kraftprisen i de fleste land, og flere land i Europa bruker auksjonssystemer for å utløse bygging av havvind. De siste årene har auksjonsprisene falt fort, fremholder NVE i sin rapport.

Samtidig slår NVE-rapporten fast at kostnadene for å bygge bunnfast havvind har falt mye på kort tid, og NVE forventer at de fortsatt kommer til å falle. Noen av de viktigste driverne for fallet i kostnader har vært større turbiner, ny teknologi, forbedringer i fundament-design og erfaringer fra og forbedringer i installasjons- og byggeprosessen.

Flytende havvind er fortsatt dyrere å bygge ut enn bunnfast, og det finnes ingen kommersielle flytende havvindprosjekter i verden i dag. Da all flytende havvind så langt kun har vært demonstrasjonsprosjekter er de detaljerte utbyggingskostnadene ikke godt nok kjent, ifølge NVE-rapporten, som imidlertid forventer at kostnadene vil falle når prosjektene blir større og teknologien mer moden.

Gjennomsnittlig størrelse på havvindturbiner installert i Europa i 2018 var 6,8 MW. Nå testes havvindturbiner på¨12 MW. Denne økningen fører til bygging av færre vindturbiner for å produsere like mye kraft. Dermed reduseres kostandene for infrastrukturen, som fundament og sjøkabel mellom turbinene, ifølge NVE-rapporten.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.