For andre kvartal på rad går omdømmeskåren til kraftnæringen opp. Foto: Pexels.com

Kraft­næringen har bedret omdømmet

Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 09:05

Kraftnæringens omdømme ligger nå på 54 av totalt 100 poeng, opp to poeng fra forrige kvartal, går det fram av Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.

Med henholdsvis 74 og 70 poeng skårer næringen høyest på parameterene pålitelighet og tilfredshet, skriver Energi Norge på sin nettside.

Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd, er kraftnæringen uten tvil den næringen som har hatt den beste utviklingen i omdømmeskåren. I 2006 lå kraftnæringen lavest med en omdømmeskår på 30 poeng, fremgår det av pressemeldingen.

- Tallene viser at de fleste strømleverandørene har jobbet grundig og profesjonelt med kundedialogen de siste årene. Ingen andre bransjer i undersøkelsen har hatt tilsvarende oppgang, sier Lars Ragnar Solberg, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Foretrekker samlet strømregning

I Kantars undersøkelse går det for øvrig fram at 86 prosent av strømkundene foretrekker en strømleverandør. I undersøkelsen svarer 86 prosent av kundene at de i en valgsituasjon vil foretrekke en samlet regning for strøm og nettleie, skriver Energi Norge.

- Behovet for en forbedret markedsmodell, med blant annet samlet regning for strøm og nettleie er prekært. Når en så høy prosentandel i undersøkelsen peker på felles faktura som et viktig konkurransemoment, så må dette bli den nye standarden, sier Lars Ragnar Solberg på Energi Norges nettside.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.