Aktørene i Møre og Romsdal posisjonerer seg foran et sannsynlig salg av Statnetts 132 kV-nett i området. Illustrasjonsfoto: Mørenett

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.

Opprettelsen av Regionalnett Nordmøre og Romsdal skjedde for ca. to uker siden, bekrefter divisjonssjef for nett i Neas, Knut Arne Vike, overfor Energiteknikk.

Bakgrunnen er at Statnett vil selge 132 kV-nettet sitt i Møre og Romsdal, Trøndelag og Sogn og Fjordane, siden de mener dette ikke lenger har rollen som transmisjonsnett etter at 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift.

I et brev 19. februar signaliserte Neas, Sunndal Energi og Svorka at de ønsket å kjøpe Statnetts 132 kV-nett som lå i deres områder, hvis Statnett bestemte seg for å selge det.

19. mars fikk de ifølge Vike tilbakemelding om at de var en fortrukket part og i mai var det grensesnittbefaring og andre befaringer. De ventet derfor at kun finpussen skulle skje i august.

Får fire «nettnivåer»

Men så viste det seg at selskapene likevel ikke nådde opp. Det endte med at Statnett har varslet at de vil gå i forhandlinger med Mørenett om salg av alt det aktuelle nettet i hele Møre og Romsdal. Selskapet på Sunnmøre ville med andre ord kjøpe nettet også på Nordmøre og i Romsdal.

Det liker ikke de fire nettselskapene.

–  Vi ønsker å kjøpe nettet for å slippe å ha en regionalnetteier mellom vårt eget regionalnett og sentralnettet. Da får vi fire nettnivåer, med distribusjonsnett, vårt eget regionale distribusjonsnett, Mørenetts distribusjonsnett og Statnetts transmisjonsnett. Det vil skape mer rot enn noen gang, og det ønsker vi ikke, sier Vike.

Det vil også øke nettleien for selskapenes kunder med to til tre øre/kWh, ifølge Vike, som sier de har fått konsulentselskapet Pöyry til å regne det ut.

Vil legge inn alt

Han forteller at selskapene sendte et brev til Statnett med kopi til Olje- og energidepartementet fredag der de klager på prosessen.

– Vi håper det skal være mulig for oss som har naturlig tilknytning til det å kjøpe nettet, sier Vike.

I tillegg til de tre opprinnelige interessentene har altså Rauma Energi blitt med å danne selskapet Regionalnett Nordmøre og Romsdal. De eier alle hver sin firedel av selskapet. I tillegg er avtalen skrevet slik at hvis regionalnettet blir solgt, kan Istad Nett, som har advart mot salg av nettet, og Nesset Kraft gå inn i selskapet.

Planen er imidlertid ikke at det kun skal være et 132 kV-selskap.

– På sikt vil vi legge alle regionalnettene inn i selskapet, også det vi eier selv, sier Vike.

Like store som Mørenett

Hvis alle de seks selskapene blir med, og får kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sine områder, vil selskapet ifølge Vike bli like stort som Mørenett.

Vike ser mange fordeler.

– Det blir kun én part å forholde seg til for Statnett på Nordmøre og i Romsdal, og én på Sunnmøre. Hvis de derimot selger til Mørenett, bli det akkurat like mange regionalnetteiere som før, sier Vike.

Han legger ikke skjul på at Mørenett til forskjell fra de andre er et rent nettselskap, og at de har døgnbemannet drift. Vike sier det både kan være aktuelt å bygge opp dette i det nye selskapet, eller kjøpe tjenestene fra Mørenett eller Tensio i Trøndelag.

– Det kan være et samarbeid. Vi er ute etter lavest mulig pris, sier Vike.

– Kan dere ikke bare laget et skikkelig stort nettselskap, og slå dere sammen med Mørenett også?

– Jo, det er nok det lure. Men det er ikke sikkert alle har samme interessene. Noen har lyst til å bli store alene ved å ta over eller kjøpe opp, mens andre kanskje ser litt annerledes på det og kan tenke seg et samarbeid, sier Vike.

Vil være i førersetet

Vike forstår Istad Netts argumentasjon om at 132 kV-nettet er med på å sette begrensninger i kapasiteten på Statnetts 420 kV-nett, og at det bør regnes som transmisjonsnett. Han er imidlertid usikker på om Istad Nett vinner fram i saken mot Statnett og NVE.

– Vi skulle veldig gjerne sett at Statnett fortsatte å levere til oss fra 132 kV-nettet. Men vi startet prosessen fordi hvis det blir solgt, vil vi helst være i førersetet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har mottatt henvendelser om salgsprosessen både fra det nye nettselskapet og fra andre regionalnetteiere i fylket. Fylkeskommunen skriver i et brev til Statnett, som Energiteknikk har sett, at den tidligere har formidlet sin bekymring over manglende nettilgang til ny næringsvirksomhet, særlig langs kystsonen.

Fylkeskommunen skriver at den er opptatt av at eierskapet skal være innenfor Møre og Romsdals grenser.

«I prosessen med salg av nettet etterlyser vi en konsekvensanalyse i forkant av et eventuelt salg, herunder også konsekvenser ved ulike eierkonstellasjoner. En konsekvensanalyse mener vi bør legges frem for politisk høring ved at den er avgjørende fro videre utvikling av vår regione», heter det i brevet, datert 11. oktober.