Siemens skisserer en utbygging i flere faser av havvind i kombinasjon med pumpekraft for eksport til utlandet. Illustrasjon: Ranveig Vatne

Skisserer gigantisk norsk havvind-utbygging

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Torsdag, 17 oktober, 2019 - 23:10

I forbindelse med Olje- og energidepartementets havvind-høring kommer Siemens med en ideskisse til en gigantisk utbygging av havvind på sokkelen som vil kunne gi en årlig produksjon på mellom 20 og 25 TWh.

I en første fase innebærer skissen at det bygges 1,5 GW bunnfast havvind med turbiner på 10 MW eller mer i området Sørlige Nordsjø 2, 180-200 kilometer fra land, på grensen mot dansk økonomisk sone. Dybden i området er mellom 53 og 70 meter, og installasjonen kan gjøres med oppjekkbare installasjonsfartøyer.

Artikkelen er 1384 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Fra anslag på 40 milliarder kroner i 2019 til 35,2 milliarder i 2020.
Stiller spørsmål ved driftssikkerhet, nettleie og næringsutvikling hvis Statnett selger alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett.
Den nytilsatte generalsekretæren Rune Haaland i Motvind skal lede vindkraft-motstanden i Norge. 
Venter på skatte-avklaring.
ABB har gjennomført en 3000-timers grunntvannstest av sitt undervanns kraftdistribusjonssystem i Vaasa i Finland.
Etter et par uker med oppgang både i spotprisen og på terminmarkedet har vi den siste uken opplevd lavere priser.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.