En rapport fra Multiconsult foreslår 300 millioner kroner til en garantiordning for fornybarprosjekter i utviklingsland. Illustrasjonsfoto: Norfund

Foreslår garantiordning i utviklingsland

I en rapport foreslår Multiconsult norsk satsing på 300 millioner kroner årlig til en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.
Onsdag, 23 oktober, 2019 - 10:48

Rapporten er utarbeidet for Utenriksdepartementet (UD), og det anbefales at Norge tar initiativ til en bred satsing for å gjøre det lettere og rimeligere å benytte garantier for å realisere fornybarprosjekter, ifølge en melding på hjemmesiden til Multiconsult.

Multiconsult foreslår en norsk satsing på 300 millioner kroner årlig med tre elementer:

  • Å forplikte seg til å skyte inn kapital i internasjonale garantiinstitusjoner over flere år, mot at institusjonene bidrar til å utvikle et bredere tilbud av garantier, samt å legge bedre til rette for at norske aktører skal kunne benytte institusjonenes garantiinstrumenter.
  • Å etablere en åpen søknadsbasert støtteordning i Norad, som kan dekke deler av garantipremiene som en betaling for bidraget til å avverge CO2-utslipp.
  • Å gjøre endringer i GIEKs garantiordninger for å kunne gi garantier til alle investeringer med norske aktører involvert, samt å sette egne måltall for fornybarinvesteringer.

Regjeringen har allerede vedtatt å følge opp de to første punktene i anbefalingen. Forslaget er nå ute på høring for å få innspill fra fornybaraktørene, før UD går i dialog med garantiinstitusjonene for å forhandle frem avtaler.

På forsiden nå

Fra anslag på 40 milliarder kroner i 2019 til 35,2 milliarder i 2020.
Stiller spørsmål ved driftssikkerhet, nettleie og næringsutvikling hvis Statnett selger alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett.
Den nytilsatte generalsekretæren Rune Haaland i Motvind skal lede vindkraft-motstanden i Norge. 
Venter på skatte-avklaring.
ABB har gjennomført en 3000-timers grunntvannstest av sitt undervanns kraftdistribusjonssystem i Vaasa i Finland.
Etter et par uker med oppgang både i spotprisen og på terminmarkedet har vi den siste uken opplevd lavere priser.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.