Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.

– I NVE skal vi være åpne for at det kan være flere modeller for effekttariffer som kan fungere. Det er ikke slik at vi har alle svarene, og vi vet også at sterke endringer i tariffen på kort tid ofte genererer sterk motstand. Derfor kommer vi til å åpne opp for flere modeller av nettariffer i det vi sender på høring senere i høst, og vi kommer til å foreslå at omleggingen fases inn gradvis over flere år, sa Lund på Norges Energidager på Fornebu torsdag.

Han varslet at forskriftsendringen han snakket om, snart vil bli sendt ut på høring fra NVE.

Tradisjonelt har slike forskriftsendringer blitt vedtatt av NVE, men det vil ikke lenger være tilfelle.

På grunn av den tredje energimarkedspakken vil forskriftshjemmelen ifølge Lund flyttes fra NVE til OED.