Kullkraftverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

–Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Fredag, 11 oktober, 2019 - 16:39

Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Enigheten kom i stand fredag, da partene ble enige om å tillate midlertidig bruk av endringen til protokollen fra 2009 som tillater eksport av CO2 for lagringsformål.

Forslaget ble fremmet av Nederland og Norge i august og Storbritannia sluttet seg til i oktober.

– Dette er en milepæl i arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge,  sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg i meldingen.

At en nå kan trandsportere CO2 over landegrensene, er avgjørende for å det norske CO2-lageret i Nordsjøen på plass, ifølge Freiberg.

– Uten globale kunder ville det være skattebetalerne som måtte ha tatt hele regningen og vært en barriere som kunne stoppet prosjektet. At man nå med internasjonal rett på sin side kan videreutvikle det norske fullskalaprosjektet, gir selskapene et helt annet grunnlag for ambisjonen om en infrastruktur for transport og lagring av CO2 i Nordsjøen. Med dette er en viktig forutsetning for de framtidige finansieringsmodellene for CO2-håndtering på plass, sier Freiberg.

Londonprotokollen er en global avtale som regulerer dumping av avfall til havs. Endringen fra 2009 som tillater eksport av CO2 til permanent lagringsformål offshore, vil tre formelt i kraft når to tredjedeler av partene til protokollen har ratifisert den nasjonalt. Per dags dato har protokollen 53 parter. Norge vil fortsette å oppfordre partene til protokollen til å ratifisere endringen, med sikte på formell ikrafttredelse så snart som mulig, skriver OED.

 

 

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.