Roger Osen er kritisk til prosessen rundt Statnetts 132 kV-salg i Møre og Romsdal. Foto: Tore Sætre

Det kan virke som om salget av 132 kV-nettet  i Møre og Romsdal «brukes som et verktøy for overordnet strukturering av nettvirksomheten i Norge», skriver Ap-representant til energiministeren.

Det skriver Ap-politiker Roger Magne Osen i et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 «Hvilke kriterier har overordnede myndigheter som NVE og OED bedt Statnett vektlegge ved salg av 132kV-nettet, og har politiske myndigheter, primært OED, gitt føringer for at man ønsker bare ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal, slik Statnett som selger av 132kV-nettet, nå argumenterer for?», spør Olsen.

Verktøy for strukturendring

«Statnett har valgt å inngå en intensjonsavtale med Mørenett AS som ikke har anlegg og virksomhet i nordfylket (Romsdal og Nordmøre), og har avvist ønsket fra nettselskapet i nordfylket, Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR) om å få kjøpet 132kV-nettet i Romsdal og på Nordmøre. Begrunnelsen Statnett har framført er at man ønsker én eier for nettet i hele fylket, og at dette er noe Statnett har mandat til å beslutte. Dette blir da uten at overordnet myndighet, heller ikke politisk, skal involveres i prosessen og beslutningen.

Det kan altså virke som om salget av, og dermed eierskap til 132 kV-nettet, nå brukes som et verktøy for overordnet strukturering av nettvirksomheten i Norge, noe som er en politisk sak med mange sider, ikke et administrativt anliggende», skriver Osen.

Krever konsekvensutredning

Han skriver videre at man «skulle en anta at denne type saker med så store konsekvenser for norsk kraftforsyning, regionalt og lokalt burde vært lagt inn under saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og underlagt kravet til en konsekvensutredning».

«Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. har da også krevd en konsekvensutredning før salgsavtaler inngås mellom Statnett og eventuelle kjøpere. I møte mellom Mørebenken og regionrådet for Nordmøre ble det orientert om at kommunene på Nordmøre støtter dette kravet», skriver Osen.

Også Jenny Klinge i Senterpartiet har kritisert prosessen.

Statnett har tidligere forsvart prosessen overfor overfor Energiteknikk.