Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. Illustrasjon: Nordled

BKK og Equinor vil forsyne skipstrafikk med grønn hydrogen

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Torsdag, 14 november, 2019 - 15:30

En industrigruppe med BKK, Equinor, Air Liquide og seks andre partnere har søkt støtte fra PILOT-E programmet for å få prosjektet frem til investeringsbeslutning, ifølge en melding på BKKs nettside.

Det er budsjettert med 88 millioner kroner for å bringe prosjektet frem til investeringsbeslutning. Den 12. desember i år vil industrigruppen få svar på søknaden om 35 millioner kroner i støtte fra PILOT-E. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, opplyses det meldingen.

I løpet av neste år har BKK, Equinor og Air Liquide en plan om å etablere et felles selskap for satsing på flytende hydrogen, som også vil omfatte tungtransport og industri. Air Liquide er et fransk selskap som ifølge  meldinger har stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt. Infrastrukturen for maritim sektor kan også brukes til tungtransport.

I 2024 vil det norske skipstrafikken ifølge meldingen ha behov for 20 - 30 tonn flytende hydrogen hver dag. 30 tonn/dag tilsvarer anslagvis 80 megawatt effektbehov. I 2030 kan potensialet være 50 tonn til maritim bruk, ifølge en rapport fra DNV. I tillegg kommer behovet til tungtransport og industri.

- Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi nå med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på hydrogen.

På forsiden nå

Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter. 
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.
Styrene i Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS har i samråd med sine eiere besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to kraftselskapene.
Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.