lund
Hvis dagens nettleiemodell videreføres, kan enkelte, for eksempel solkraften, slippe unna, mens noen vil bære en for stor del av byrden, advarte NVE-sjef Kjetil Lund i et møte hos Energi Norge. Foto: Øyvind Lie

Høringsforslaget kommer «rett på nyåret»

Det fortalte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i et møte med pressen hos Energi Norge ved Majorstua i Oslo torsdag.

– Det blir på nyåret, rett på nyåret, tidlig på nyåret, sa Lund.

NVE har tidligere signalisert at høringsforslaget ville komme i høst eller i løpet av året. 

Gradvis innfasing

Nå er det gått to år siden NVE la fram sitt første forslag om effekttariffer på høring, om abonnert effekt. Det fikk så hard motbør av bransjen at NVE valgte å trekke det. Siden har debatten rast. Kraftbransjen er enig om at effekttariffer trengs, bare ikke om hvordan de bør utformes. En annen debatt foregår i randsonen og utenfor den tradisjonelle kraftbransjen, hvor motstanden mot som sådan effekttariffene i enkelte miljøer er hard.

Som NVE tidligere har varslet, er planen nå å åpne for flere modeller, og å fase dem inn over lang tid.

I sitt forsvar av effekttariffene minnet Lund om at kraftnettet er hundre prosent brukerfinansiert.

– Hver eneste krone i unødvendig investering og ineffektivitet plukker vi selv opp, sa han.

Vil ikke la solkraft slippe unna

Å la andre betale den felles regningen, er da ingen god løsning for samfunnet.

– I dag er det slik at hvis du investerer i lokal produksjon, det kan være sol eller lokal vind, slipper du i stor grad unna å betale den felles regningen. En mørk kald vinter vil du fremdeles trenge å være tilkoblet nettet, som andre har betalt for. Da er det rimelig at du også er med å betale, for den samlede regningen blir den samme, sa Lund.

– Det å velte regningen over på noen andre, kan kanskje være en god forretningsidé for enkelthusholdninger og enkeltselskaper. Men for oss som samfunn er det ikke en god forretningsidé. Samfunnet kan ikke leve av å velte regningen over på hverandre, sa Lund.

–  Useriøst

Han var svært kritisk til rapporten NyAnalyse nylig laget på oppdrag av Solenergiforeningen og Solenergiklyngen la fram om effekttariffer, som konkluderte med at forbrukere med lavt årlig forbruk rammes hardere enn de med høyere forbruk.

– Jeg vil nesten kalle det useriøst. Det er forutsetninger der som vi har opplyst om at er annerledes enn de har regnet med, men som de har brukt likevel. De skriver at NVE foreslår slik og slik. Vi har  ikke lagt fram noe forslag ennå. Det er ikke veldig seriøst, sa Lund.

Nytale

Han mente det vil være lurt å starte med effekttariffene nå snart, gradvis, på en ryddig og ordentlig måte.

– Ellers kan det ende med at det blir med et smell senere. Hvis vi lar være, kommer det til å vokse fram en veldig tydelig urimelighet om hvem som vil være regningen for den felles infrastrukturen vår, sa Lund.

Han ble spurt om NVE fortsatt vil kalle tariffene «effekttariffer». To Energi Norge-medarbeidere ved hans side hvisket høyt «nei, nei».

– Nå ble jeg svar skyldig, jeg får tenke på det til over jul, sa Lund.

Muntre journalister ville «hjelpe»  Lund, og foreslo blant annet å kalle det «bompenger», «rettferdig nettleie», «god nettleie» eller «smart nettleie», uten at Lund over bordet kjøpte noen av forslagene.

Driver ikke fordelingspolitikk

Lund ville ikke diskutere detaljer i hvordan modellene som foreslås, vil se ut.

På spørsmål fra Energiteknikk om NVE ville ta fordelingspolitiske hensyn i sitt forslag, svarte Lund «nei». Direktoratet vil ifølge Lund påpeke hvordan det vil slå ut om den gjeldende nettleiestrukturen videreføres og en økende fellesregning fordeles på stadig færre.

– Som fagdirektorat bør vi legge til rette for et effektiv kraftmarkedet og en effektiv kraftforsyning, så får den enkelte dra konklusjonene sine selv. Hva som er rimelig og urimelig og rettferdig og urettferdig er en politisk vurdering, sa Lund.

Han fremholdt at effekttariffene vil bidra til elektrifisering og være en fordel for norsk næringsliv, og at samfunnet som helhet vil tjene på det.