Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.

Det slås fast i en ny bestemmelse i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM).

«Dette er et alternativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert for full produksjon til enhver tid», skriver Olje- og energidepartementet på sin nettside.

Forslaget er ifølge departementet støttet av både Energi Norge, KS Bedrift Energi, LO og Statnett.

Frivillig

Departementet forutsetter at konsesjonærer som inngår slike avtaler, gir systemansvarlig de nødvendige opplysningene. Slike avtaler vil ifølge departementet ikke begrense systemansvarliges bruk av markedsmekanismer.

Tilknytningsavtaler med vilkår om produksjonsbegrensning er ifølge departementet et frivillig alternativ til å investere i økt nettkapasitet.

Departementet understreker at produksjonsanlegg har rett til nødvendig nettkapasitet for å sikre en driftsmessig forsvarlig tilknytning.

«Dersom en produsent ber om nettilknytning, økt kapasitet eller kvalitet, og kundens bestilling utløser behov for nettinvesteringer, skal nettselskapet kreve at kunden betaler hele eller en andel av investeringskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Som et alternativ til en situasjon der produksjonsanlegget får full tilknytning med anleggsbidrag, kan partene nå frivillig inngå en avtale om tilknytning med vilkår», skriver OED.

Kun produsenter

Dette vil i enkelte tilfeller kunne gi tilknytning på et tidligere tidspunkt, og vil også gi produsenten besparelser i form av unngått eller redusert anleggsbidrag.

«På denne bakgrunnen er det ikke aktuelt at en produsent skal kompenseres for å inngå en slik frivillig avtale», skriver departementet.

Endringene som nå er gjennomført omfatter kun produksjon. Det er ikke innført nye regler om tilsvarende avtaler med uttakskunder.