Illustrasjonsfoto: Leif Jønsson/Mostphotos

Ny nordisk varslings­løsning for utilgjengelig kapasitet

Skal sikre aktørene lik og god markedsinformasjon.
Onsdag, 27 november, 2019 - 10:48

Statnett lanserer nå sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet en ny publiseringsløsning for varsling av utilgjengelig kapasitet i kraftmarkedet. Den nye løsningen, NUCS, skal både samle inn nordiske data for en felleseuropeisk transparensplattform og publisere informasjonen selv.

NUCS, som er en gratis tjeneste, skal gi aktørene i kraftmarkedet et samlet overblikk over hvilken kapasitet som ikke er tilgjengelig i det nordiske kraftsystemet.

– Dette er med på å sikre lik og god markedsinformasjon, også dersom flere kraftbørser etablerer seg i Norden, forteller direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe i en melding på Statnetts nettside

Europeiske regler gir de systemansvarlige nettselskapene ansvar for å samle inn denne informasjonen.

Det er de systemansvarlige nettselskapene i Norden som har utviklet og skal drifte NUCS (Nordic Unavailability Collection System).

Tjenesten er i drift fra 3. desember og viser hvilken kapasitet innen transmisjon, produksjon og forbruk som ikke er tilgjengelig. Inntil nå har aktørene gitt og mottatt denne informasjonen via den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Reguleringen åpner for at andre selskaper kan tilby slik datainnsamling. Kraftbørser eller andre tredjepartstjenester for datainnsamling vil kunne være alternativer til NUCS, men de må godkjennes av de systemansvarlige nettselskapene, opplyser Munthe.

 

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.