Usikkerheten rundt Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt for all småkraft over 1,5 MVA har skapt investeringsstopp i småkraftbransjen. Arkivfoto: Clemens Kraft

Ordretørke for småkraft­leverandører

Venter på skatte-avklaring.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 15:53

«Investeringer for 8-9 milliarder kroner i distriktene er satt på hold etter Sanderudutvalgets forslag om å innføre grunnrenteskatt på småkraft. Leverandørindustri over hele landet melder om ordretørke og usikker fremtid for bedrifter og arbeidsplasser», skriver Småkraftforeninga i en pressemelding.

Sårbare

Clemens Kraft er ett av de rammede selskapene. De har i sin utviklingsportefølje 16 nye småkraftprosjekter med en investeringsramme på rundt en milliard kroner.

– Får vi grunnrenteskatt, blir alle disse i utgangspunktet lønnsomme utbyggingene ulønnsomme. Det er en risiko vi ikke kan ta. Dermed går også 240 GWh fornybar kraft tapt, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft i pressemeldingen.

Investeringstoppen slår ifølge Småkraftoreninga rett inn i leverandørindustrien. Småkraftforeninga har undersøkt sårbarheten hos 27 bedrifter som er helt eller delvis avhengige av leveranser til småkraftutbyggere. Eksempelbedriftene omsetter for 1,345 milliarder kroner og har 261 årsverk relatert til småkraft årlig.

Avlyser kontorkjøp

En av disse, Brødrene Dahl Vasskraft i Sunnfjord, måtte før helgen avlyse et lenge planlagt kjøp av kontorbygg for sine 30 ansatte fordi risikoen ble for stor.

– Vi leverer vannrør til de fleste småkraftprosjektene i Norge og snakker med alle. Meldingene fra utbyggere og leverandører er entydige. Frykten for grunnrenteskatt gjør at det meste går i stå. Da kan vi ikke bruke et tosifret millionbeløp på et bygg vi i løpet av neste år ikke vet om vi trenger lenger, sier direktør Bjarte Skår i Brødrene Dahl Vasskraft i meldingen.

Småkraftforeninga skriver at de får samme tilbakemelding fra hele leverandørkjeden, fra alt fra lokale entreprenører som graver grøfter til leverandører av turbiner og generatorer.

– Våre tall viser at to TWh småkraft ikke blir bygget de neste to til tre årene med grunnrenteskatt. Da forsvinner investeringer på 8-9 milliarder kroner. Dette er som å trekke ut proppen i badekaret for leverandørindustrien. Selv om grunnrente på småkraft bare er et forslag, bærer en NOU så mye vekt at effekten slår inn nå, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Store underskudd

Ifølge Småkraftforeninga ville i 2016 140 av 200 enkeltverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640.000 kroner med grunnrenteskatt.

– Grunnrenteskatt er slutten for småkraftbransjen slik vi kjenner den. Her blir det stopp i utbygging, konkurser og avvikling om Per Sanderud og ekspertene i utvalget får det som de vil, sier Tveit.

På forsiden nå

Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter. 
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.
Styrene i Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS har i samråd med sine eiere besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to kraftselskapene.
Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.