Usikkerheten rundt Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt for all småkraft over 1,5 MVA har skapt investeringsstopp i småkraftbransjen. Arkivfoto: Clemens Kraft

Ordretørke for småkraft­leverandører

Venter på skatte-avklaring.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 15:53

«Investeringer for 8-9 milliarder kroner i distriktene er satt på hold etter Sanderudutvalgets forslag om å innføre grunnrenteskatt på småkraft. Leverandørindustri over hele landet melder om ordretørke og usikker fremtid for bedrifter og arbeidsplasser», skriver Småkraftforeninga i en pressemelding.

Sårbare

Clemens Kraft er ett av de rammede selskapene. De har i sin utviklingsportefølje 16 nye småkraftprosjekter med en investeringsramme på rundt en milliard kroner.

– Får vi grunnrenteskatt, blir alle disse i utgangspunktet lønnsomme utbyggingene ulønnsomme. Det er en risiko vi ikke kan ta. Dermed går også 240 GWh fornybar kraft tapt, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft i pressemeldingen.

Investeringstoppen slår ifølge Småkraftoreninga rett inn i leverandørindustrien. Småkraftforeninga har undersøkt sårbarheten hos 27 bedrifter som er helt eller delvis avhengige av leveranser til småkraftutbyggere. Eksempelbedriftene omsetter for 1,345 milliarder kroner og har 261 årsverk relatert til småkraft årlig.

Avlyser kontorkjøp

En av disse, Brødrene Dahl Vasskraft i Sunnfjord, måtte før helgen avlyse et lenge planlagt kjøp av kontorbygg for sine 30 ansatte fordi risikoen ble for stor.

– Vi leverer vannrør til de fleste småkraftprosjektene i Norge og snakker med alle. Meldingene fra utbyggere og leverandører er entydige. Frykten for grunnrenteskatt gjør at det meste går i stå. Da kan vi ikke bruke et tosifret millionbeløp på et bygg vi i løpet av neste år ikke vet om vi trenger lenger, sier direktør Bjarte Skår i Brødrene Dahl Vasskraft i meldingen.

Småkraftforeninga skriver at de får samme tilbakemelding fra hele leverandørkjeden, fra alt fra lokale entreprenører som graver grøfter til leverandører av turbiner og generatorer.

– Våre tall viser at to TWh småkraft ikke blir bygget de neste to til tre årene med grunnrenteskatt. Da forsvinner investeringer på 8-9 milliarder kroner. Dette er som å trekke ut proppen i badekaret for leverandørindustrien. Selv om grunnrente på småkraft bare er et forslag, bærer en NOU så mye vekt at effekten slår inn nå, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Store underskudd

Ifølge Småkraftforeninga ville i 2016 140 av 200 enkeltverk gått med et gjennomsnittlig underskudd på 640.000 kroner med grunnrenteskatt.

– Grunnrenteskatt er slutten for småkraftbransjen slik vi kjenner den. Her blir det stopp i utbygging, konkurser og avvikling om Per Sanderud og ekspertene i utvalget får det som de vil, sier Tveit.

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.