Legging av Skagerrak 4. Foto: Robert Hansen

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.

Det går fram i en melding på NVEs nettside.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, var kraftoverføringen gjennom Skagerrak-forbindelsen ulønnsom i 58 prosent av tiden i fjor. NVE og Statnett har lenge vurdert å endre dette, men prosessen har vært preget av en rekke utsettelser og tilbakeslag.

Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrak innebærer at man tar hensyn til kostnaden ved å overføre kraft ved beregningen av priser og flyt i prisberegningsalgoritmen.

Drøyt 2,5 prosent av energien som overføres på forbindelsen går nemlig tapt.

Allerede på NorNed

Energitapet er ifølge RME en samfunnsøkonomisk kostnad som det bør tas hensyn til i prisberegningen slik at man unngår at det blir overført kraft på Skagerrak dersom samfunnets kostnad ved overføringen overstiger nytten.

Innføring av implisitt tapshåndtering på NorNed ble godkjent av NVE i 2015 og en innføring på Skagerrak vil dermed ikke være den første utenlandsforbindelsen som får innført implisitt tapshåndtering.

Skagerrak-forbindelsen har en samlet teknisk kapasitet på 1700 MW.

Ikke intradag-markedet

RME registrerer at det i denne omgang kun søkes om innføring av tapshåndtering i døgnmarkedet, og ikke intradagmarkedet, noe som kan redusere effektiviteten i innføring av tapshåndtering noe.

«Vi viser imidlertid til at det pågår prosesser gjennom det felles europeiske XBID-prosjektet for å tilrettelegge for innføring av implisitt tapshåndtering for intradagmarkedet. Til tross for manglende innføring av implisitt tapshåndtering i intradagmarkedet på NorNed, har man positive erfaringer med innføring av implisitt tapshåndtering der. RME mener derfor at manglende innføring av implisitt tapshåndtering i intradag ikke er til hinder for innføring av dette i døgnmarkedet. RME legger til grunn at Statnett deltar aktivt i arbeidet for å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak i intradagmarkedet», skriver RME i sitt vedtak.

I samråd med DUR sendes RMEs forslag til vedtak på høring og det er mulig å komme med innspill frem til 21. november 2019.