Illustrasjonsfoto: Hafslund

Ifølge ny analyse.

Utredningsselskapet NyAnalyse har på oppdrag av Solenergiforeningen og Solenergiklyngen laget en analyse av effekttariffer, som Energiteknikk har sett. De har tatt utgangspunkt i ti husholdninger, fem strømselskaper og fire tariffmodeller (sikringsbasert fastledd, målt effekt, time of use og abonnert effekt) , som til sammen genererer 200 utfall.

«Forbrukere med lavt årlig forbruk rammes hardere enn de med høyere forbruk», ifølge analysen. Den konkluderer med at den som rammes kraftigst økonomisk, er en ung enslig i bolig på 80 kvadratmeter med et årlig forbruk på 9.725 kWh som allerede er energieffektivisert. Vedkommende får en økning i kostnader på rundt 1.980 kroner årlig.

Taper

De som også rammes kraftig er eksemplene «ektepar i tomannsbolig med utflyttede barn», «familie med små barn og høy bevissthet rundt eget forbruk», «ektepar i stor enebolig, som har investert i mange ENØK-tiltak» og «par i 50-årene med barn, lavt strømforbruk, og installerte solceller»

Den årlige regningen til disse forbrukergruppene øker med mellom 530 og 840 kroner, ifølge rapporten.

De som ifølge analysen kommer best ut er «en familie med barn i ungdomsalder, stor tomannsbolig, og høyere forbruk enn normalen». Disse får en reduksjon i kostnader på rundt 1.500 kroner.

De nye tariffene rammer ifølge undersøkelsen kraftigere jo lavere det årlige strømforbruket er.

Fem husholdninger kommer bedre ut med nye tariffer, mens fem kommer verre ut.

Komplisert

De nye tariffene er ifølge rapporten mer kompliserte og uoversiktlige enn nåværende tariffer, noe som kan slå ut negativt for flere forbrukere, spesielt de som er unge.

«Kombinasjonen av kostnadsøkning ved lavt strømforbruk og økning i kompleksitet kan med betydelig sannsynlighet gi uheldige fordelingsvirkninger. Å ta hensyn til både energieffektivitet og fordelingshensyn vil derfor være en svært utfordrende oppgave», ifølge rapporten.

Reduksjon av variabelt ledd til marginaltap kan gjøre mindre lønnsomt for husholdninger å investere i enøk-tiltak, for eksempel installasjon av solceller, kjøp av varmepumper, eller isolering, ifølge rapporten.  

Sammenhengen mellom antall kostnadsøkninger og årlig strømforbruk er negativt, «som i praksis betyr at forbrukere med lavt årlig forbruk rammes hardere enn de med høyere forbruk», ifølge rapporten.

Tankekors

Det var E24 som omtalte rapporten først. De har intervjuet generalsekretær Morten Meyer i Huseierne.

– Funnene bekrefter langt på vei våre advarsler: NVEs forslag ivaretar nettselskapene, i stedet for forbrukerne og klimaet, hevder han overfor nyhetsnettstedet.

– Det er et tankekors at NVE fremmer forslag som vil redusere motivasjonen for å gjøre klimavennlige valg i egen bolig, legger han til.

NVE uenig

Men NVE vil ikke gå god for funnene i rapporten. De sier til E24 at forutsetningene som legges til grunn i utregningene er «ikke i tråd med de prinsippene vi har lagt til grunn».

– Vi har selv gjort tilsvarende beregninger på faktiske forbruksdata fra kunder, og våre beregninger viser andre resultater for nettleien enn rapporten tilsier, skriver seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE til E24.

I fjor trakk NVE et forslag om nye effekttariff-regler, etter kraftige protester. NVE varslet tidligere i høst at et nytt forslag kommer snart. Det skal inneholde flere ulike modeller, som skal fases inn over tid, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.