Illustrasjonsfoto: PeltonMan
ENERGITEKNIKK MENER

Tvilsomt om grunnrente­skatt

Mandag, 4 november, 2019 - 09:00

Rapporten fra kraftskatteutvalget har fått hard medfart. Energibransjen er opprørt over forslagene fra Sanderud-utvalget og at det ikke legger opp til lettelser i den tøffe beskatningen av vannkraften. Bransjen hadde forsiktige forhåpninger om dette. 

Ikke minst småkraftnæringen raser. – Hva gikk galt, Per Sanderud, spør daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i et kraftfullt leserinnlegg i oktober-utgaven av bladet Energiteknikk.

Han mener ekspertutvalget har snublet i egen faglighet og levert et forslag som går mot sitt eget mandat. Oppdraget var å utløse mer fornybar kraft – ikke mindre, skriver Tveit.

Effektiv stopper

Poenget til de mange kritikerne av skatteforslaget er nettopp at det vil gjøre det ulønnsomt å bygge ut vannkraft. Utvalgets prinsipper om «samfunnsøkonomisk riktig utbygging» blir til hinder for å realisere prosjekter som i seg selv er lønnsomme, de må legges i skuffen som følge av grunn- renteskatten.

For småkraften er dette åpenbart. Forslaget fra utvalget om å gjeninnføre grunnrenteskatt for småkraftverk, i dette tilfelle på anlegg fra 1,5 MVA og oppover, vil sette en effektiv stopper for utbygging av de om lag 350 prosjektene som har fått konsesjon. Innføring av grunnrenteskatt vil også bety kroken på døra for mange av dagens småkraftverk rundt om i distrikts-Norge.  

Fjerning av grunnrenteskatten har vært den  største kampsaken for Småkraftforeninga, den var en gjenganger på Småkraftdagene i alle år, inntil foreningen lykkes å nå frem med sine krav overfor Høyre og FrP foran regjeringsskiftet i 2013. Det er lite trolig at Solberg-regjeringen vil ta den  politiske belastningen det vil være å gå tilbake  på det.

Overlever neppe

I stedet for at mange kraftverksprosjekter havner i skuffen, tror vi heller på at dette blir skjebnen til rapporten fra skatteutvalget. Alt tyder på at den ikke vil overleve en politisk behandling i Stortinget.

Ingen politiker være villig til å ofre en levedyktig næring på prinsippenes alter.

Det er også grunn til å merke seg de kraftige  reaksjonene fra distrikts-Norge på utvalgets forslag om å fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Den mektige LVK, Landssamanslutninga for vassdragskommunar, har stoppet tilsvarende velmente skatteutspill fra eksperter tidligere, det kan utvalgsmedlem, professor Jørn Rattsø,  fortelle mye om.

I en tid der klimatrusselen henger over hodene våre, trenger vi alle gode incentiver til å bygge mer fornybar kraft, ikke slike begrensninger som Sanderud-utvalget legger opp til.

Vannkraften fortjener noe bedre enn dette.

 

 

 

 

 

 

På forsiden nå

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.