Illustrasjonsfoto: PeltonMan
ENERGITEKNIKK MENER

Tvilsomt om grunnrente­skatt

Mandag, 4 november, 2019 - 09:00

Rapporten fra kraftskatteutvalget har fått hard medfart. Energibransjen er opprørt over forslagene fra Sanderud-utvalget og at det ikke legger opp til lettelser i den tøffe beskatningen av vannkraften. Bransjen hadde forsiktige forhåpninger om dette. 

Ikke minst småkraftnæringen raser. – Hva gikk galt, Per Sanderud, spør daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i et kraftfullt leserinnlegg i oktober-utgaven av bladet Energiteknikk.

Han mener ekspertutvalget har snublet i egen faglighet og levert et forslag som går mot sitt eget mandat. Oppdraget var å utløse mer fornybar kraft – ikke mindre, skriver Tveit.

Effektiv stopper

Poenget til de mange kritikerne av skatteforslaget er nettopp at det vil gjøre det ulønnsomt å bygge ut vannkraft. Utvalgets prinsipper om «samfunnsøkonomisk riktig utbygging» blir til hinder for å realisere prosjekter som i seg selv er lønnsomme, de må legges i skuffen som følge av grunn- renteskatten.

For småkraften er dette åpenbart. Forslaget fra utvalget om å gjeninnføre grunnrenteskatt for småkraftverk, i dette tilfelle på anlegg fra 1,5 MVA og oppover, vil sette en effektiv stopper for utbygging av de om lag 350 prosjektene som har fått konsesjon. Innføring av grunnrenteskatt vil også bety kroken på døra for mange av dagens småkraftverk rundt om i distrikts-Norge.  

Fjerning av grunnrenteskatten har vært den  største kampsaken for Småkraftforeninga, den var en gjenganger på Småkraftdagene i alle år, inntil foreningen lykkes å nå frem med sine krav overfor Høyre og FrP foran regjeringsskiftet i 2013. Det er lite trolig at Solberg-regjeringen vil ta den  politiske belastningen det vil være å gå tilbake  på det.

Overlever neppe

I stedet for at mange kraftverksprosjekter havner i skuffen, tror vi heller på at dette blir skjebnen til rapporten fra skatteutvalget. Alt tyder på at den ikke vil overleve en politisk behandling i Stortinget.

Ingen politiker være villig til å ofre en levedyktig næring på prinsippenes alter.

Det er også grunn til å merke seg de kraftige  reaksjonene fra distrikts-Norge på utvalgets forslag om å fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Den mektige LVK, Landssamanslutninga for vassdragskommunar, har stoppet tilsvarende velmente skatteutspill fra eksperter tidligere, det kan utvalgsmedlem, professor Jørn Rattsø,  fortelle mye om.

I en tid der klimatrusselen henger over hodene våre, trenger vi alle gode incentiver til å bygge mer fornybar kraft, ikke slike begrensninger som Sanderud-utvalget legger opp til.

Vannkraften fortjener noe bedre enn dette.

 

 

 

 

 

 

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.