Her er frontfigurene bak NORPEC AS: Fra venstre: Investor Egil Bretvik i Bretvik Holding AS, Bendik Øhrn, Tor Grinna, Alf Vegar Nymoen (daglig leder), Svein Haugen, Stein Sundby og Leif Bottolfs, alle fra tidligere Jacobsen Elektro, samt investorene Lars Kristoffer Loe og Kent Jensen i Loe Equity AS. Foto: NORPEC

Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.

Som Energiteknikk har skrevet tidligere, hadde over tretti erfarne ingeniører og sivilingeniører, så å si hele service- og tjenesteavdelingen, sagt opp sine jobber i Jacobsen Elektro ved utgangen av oktober, og skrevet kontrakt med det nystartede selskapet NORPEC (Norwegian Protection Engineering Company).

Bak det nye selskapet står investorene Egil Bretvik i Bretvik Holding AS og Kent Jensen i LOE Equity AS. Bretvik har tidligere jobbet i Jacobsen Elektro, og er daglig leder i selskapet Poweron AS.

I Energiteknikks intervju med Bretvik om etableringen av NORPEC, gikk det frem at de hadde lagt inn et bud på utstyr i det konkurstruete selskapet som kunne være nyttig for å videreføre virksomheten i Jacobsen Elektro. Det skjedde etter at etter at den tradisjonsrike elektrobedriften ba om tvangsakkord 16. oktober.

Budet ble avvist

Dette budet ble avvist av gjeldsnemnda. Bretvik opplyser nå til Energiteknikk at NORPEC i mellomtiden har lykkes med å finne andre gode løsninger, og at selskapet ikke har vært av avhengig av å kjøpe utstyr fra Jacobsen Elektro for å komme i gang. 

Konkursen innebar at alle medarbeiderne som hadde skrevet kontrakt med NORPEC ble fristilt, slik at selskapet kunne bli operativt raskere enn 1. februar 2020, som var planlagt.  Blant de 33 medarbeiderne er alt nøkkelpersonell innen vern og kontroll.

Etterlengtet avklaring

– Konkursen sist fredag ga en etterlengtet avklaring, ikke minst for dem vi har ansatt fra tidligere Jacobsen Elektro. Vi har nå kunnet gå over fra planlegging til operativ drift, bekrefter Kent Jensen, som er styreleder i NORPAC AS, til Energiteknikk.   

– Har dere fått oppdrag og kunder, f.eks. fra Statnett?

– Jeg kan si så mye at vi er i gang og arbeider med flere kunder, og at vi er klare til å levere varene, sier Jensen.

Han legger til at de er opptatt av å få mye av det praktiske på plass for innflyttingen i Kjellstad Næringspark, der også Jacobsen Elektro holdt til. Planen er å være i full drift fra 1. januar, sier Jensen.

Ny daglig leder

Alf Vegar Nymoen, som inntil nylig var avdelingsleder for Service & Tjenester i Jacobsen Elektro i Lier, er påtroppende daglig leder i NORPEC AS, ifølge en pressemelding selskapet har sendt ut.

Her blir det fremholdt at det nye selskapet NORPEC AS sørger for å videreføre det unike fagmiljøet i tidligere Jacobsen Elektro, slik at det fortsatt vil være tilgjengelig for den norske energisektoren.

Kjernekompetanse

– NORPEC skal drive innen det vi kan betegne som samfunnskritisk infrastruktur på et høyt nivå, der man skal være med på å sikre en stabil og trygg strømforsyning i Norge.  Vi har nå sikret oss kjernepersonell på dette området, sier Egil Bretvik.

– Selskapet skal arbeide videre med å spisse denne unike kompetansen som vi nå har tatt over, sier styreleder Kent Jensen.

Daglig leder Alf Vegar Nymoen understreker at NORPEC skal være en ledende norsk leverandør av tjenester til energisektoren med fokus på elektriske kraftsystemer, vern og kontrollanlegg.

– Vi vil dekke hele verdikjeden med vår konsulentavdeling, prosjektavdeling og serviceavdeling, sier han.