Danskene vil fortsette sin storstilte havvind-utbygging og leter etter nye områder. Illustrasjonsfoto: Ørsted

Setter av penger til energi-øy

Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Tirsdag, 10 desember, 2019 - 07:54

Regjeringen har satt av 65 millioner kroner til prosjektet over statsbudsjettet for 2020. Brorparten av investeringsbehovet vil bli dekket av private investeringer.

«Det er et kjempestort prosjekt. Vi skal bygge mer enn fem ganger så mye kapasitet, som vi har i dag. Vi skal ha en fornuftig og ambisiøs plan for utbyggingen. Derfor går vi nå i gang med de innledende undersøkelsene», sier klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en pressemelding.

Screening

Undersøkelsene skal bekrefte at det er praktisk mulig å etablere en eller flere energi-øyer med hensyn til natur, miljø- og planforhold.

De skal også omfatte økonomiske beregninger som kan skape grunnlag for å fatte endelig beslutning.

Screeningen av mulige plasseringer er første skritt på veien. Det skal fortsatt gjøres en lang rekke andre analyser, før en endelig beslutning kan fattes.

Ifølge meldingen skal det også gjøres innledende dialoger om samarbeid med «relevante Nordsjøland».

Screeningen vil omfatte områder i Kattegat, Østersjøen og Nordsjøen.

Utvikle teknologier

Konseptet «energiøy» innebærer ifølge pressemeldingen en fysisk øy eller plattform som fungerer som knutepunkt for kraftproduksjon fra omkringliggende havvindmølleparker som «forbindes og distribueres mellom Nordsjøland».

Det kan i konseptet også tilkobles annet el-teknisk utstyr som lagringsfasiliteter, elektrolyseanlegg eller andre elkonverteringsteknologier.

Energiøyen kan medvirke til mer effektiv utnyttelse av havvind langt fra kysten og dermed skape plass til vesentlig mer havvind i det danske og europeiske energisystemet. 

De 65 millioner danske kronene skal både brukes til forundersøkelser av selve energiøyen, men også til utvikling av teknologier for å lagre og omdanne de store mengder elektrisitet en energiøy vil producere.

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.