Danskene vil fortsette sin storstilte havvind-utbygging og leter etter nye områder. Illustrasjonsfoto: Ørsted

Setter av penger til energi-øy

Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Tirsdag, 10 desember, 2019 - 07:54

Regjeringen har satt av 65 millioner kroner til prosjektet over statsbudsjettet for 2020. Brorparten av investeringsbehovet vil bli dekket av private investeringer.

«Det er et kjempestort prosjekt. Vi skal bygge mer enn fem ganger så mye kapasitet, som vi har i dag. Vi skal ha en fornuftig og ambisiøs plan for utbyggingen. Derfor går vi nå i gang med de innledende undersøkelsene», sier klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en pressemelding.

Screening

Undersøkelsene skal bekrefte at det er praktisk mulig å etablere en eller flere energi-øyer med hensyn til natur, miljø- og planforhold.

De skal også omfatte økonomiske beregninger som kan skape grunnlag for å fatte endelig beslutning.

Screeningen av mulige plasseringer er første skritt på veien. Det skal fortsatt gjøres en lang rekke andre analyser, før en endelig beslutning kan fattes.

Ifølge meldingen skal det også gjøres innledende dialoger om samarbeid med «relevante Nordsjøland».

Screeningen vil omfatte områder i Kattegat, Østersjøen og Nordsjøen.

Utvikle teknologier

Konseptet «energiøy» innebærer ifølge pressemeldingen en fysisk øy eller plattform som fungerer som knutepunkt for kraftproduksjon fra omkringliggende havvindmølleparker som «forbindes og distribueres mellom Nordsjøland».

Det kan i konseptet også tilkobles annet el-teknisk utstyr som lagringsfasiliteter, elektrolyseanlegg eller andre elkonverteringsteknologier.

Energiøyen kan medvirke til mer effektiv utnyttelse av havvind langt fra kysten og dermed skape plass til vesentlig mer havvind i det danske og europeiske energisystemet. 

De 65 millioner danske kronene skal både brukes til forundersøkelser av selve energiøyen, men også til utvikling av teknologier for å lagre og omdanne de store mengder elektrisitet en energiøy vil producere.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.