Foto: Ilja Hendel/Nord Pool

Statnett selger seg ned i Nord Pool

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Torsdag, 5 desember, 2019 - 08:36

Statnett får dermed en mindre eierandel enn tidligere, men beholder en viktig rolle i styringen av kraftbørsen gjennom et felles eierselskap med de andre nordiske og baltiske eierne.

- Nord Pool har vært en sentral aktør i etableringen av et velfungerende kraftmarked i Norge og Norden, og det har vært strategisk viktig at Statnett sammen med de andre systemansvarlige selskapene i Norden har vært eiere av selskapet. Når vi nå forventer at flere konkurrerende børser vil etablere seg i det nordiske markedet, endrer dette seg, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett, i en pressemelding.

Likebehandling

Markedsplassen for kjøp og salg av kraft er i dag konkurranseutsatt i Europa. Alt tyder ifølge Statnett på at dette om kort tid vil bli etablert også i Norge og Norden.

Nord Pool driver i dag markedsplasser for kraft i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Østerrike og Luxemburg i tillegg til hovedvirksomheten i Norden og Baltikum.

- Som eier av det nasjonale kraftnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet, mener vi at det ikke er naturlig at vi skal være dominerende eier i en slik konkurranseutsatt virksomhet. Vi må som systemansvarlig likebehandle de ulike børsene. Samtidig er det viktig for forsyningssikkerheten at markedet og børsen gjennom priskoblingen bidrar til balanse mellom produksjon og forbruk fra dag til dag. Disse hensynene mener vi at Statnett og de andre systemansvarlige kan ivareta når vi beholder en eierandel på 34 prosent, sier Løvås i meldingen.

Nord Pool ble etablert i 1993. Nå eies selskapet av de systemansvarlige nettselskapene i Norden, Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg har de tilsvarende baltiske selskapene Elering, Litgrid og Augstsprieguma hatt en mindre eierandel.

Beholder hovedkontor i Oslo

Den norske eierandelen, som Statnett forvalter, har vært 28,2 prosent de siste 18 årene. Etter salget vil Statnett ha en indirekte eierandel i Nord Pool-konsernet på rundt ti prosent. Nord Pool solgte sin finansielle børsvirksomhet til Nasdaq i 2008.

Nord Pool verdsettes til 850 millioner norske kroner på kontant- og gjeldsfri basis i transaksjonen.

Det skal ifølge Statnett ha vært flere aktuelle kjøpere. Ifølge Løvås er det viktig at Euronext ønsker å beholde hovedbase for Nord Pool i Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo. 

Nord Pool har i underkant av 140 medarbeidere.  I 2018 var inntektene på 383 millioner kroner og 545 TWh kraft ble omsatt via Nord Pool.

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.