Foto: Ilja Hendel/Nord Pool

Statnett selger seg ned i Nord Pool

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Torsdag, 5 desember, 2019 - 08:36

Statnett får dermed en mindre eierandel enn tidligere, men beholder en viktig rolle i styringen av kraftbørsen gjennom et felles eierselskap med de andre nordiske og baltiske eierne.

- Nord Pool har vært en sentral aktør i etableringen av et velfungerende kraftmarked i Norge og Norden, og det har vært strategisk viktig at Statnett sammen med de andre systemansvarlige selskapene i Norden har vært eiere av selskapet. Når vi nå forventer at flere konkurrerende børser vil etablere seg i det nordiske markedet, endrer dette seg, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett, i en pressemelding.

Likebehandling

Markedsplassen for kjøp og salg av kraft er i dag konkurranseutsatt i Europa. Alt tyder ifølge Statnett på at dette om kort tid vil bli etablert også i Norge og Norden.

Nord Pool driver i dag markedsplasser for kraft i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Østerrike og Luxemburg i tillegg til hovedvirksomheten i Norden og Baltikum.

- Som eier av det nasjonale kraftnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet, mener vi at det ikke er naturlig at vi skal være dominerende eier i en slik konkurranseutsatt virksomhet. Vi må som systemansvarlig likebehandle de ulike børsene. Samtidig er det viktig for forsyningssikkerheten at markedet og børsen gjennom priskoblingen bidrar til balanse mellom produksjon og forbruk fra dag til dag. Disse hensynene mener vi at Statnett og de andre systemansvarlige kan ivareta når vi beholder en eierandel på 34 prosent, sier Løvås i meldingen.

Nord Pool ble etablert i 1993. Nå eies selskapet av de systemansvarlige nettselskapene i Norden, Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg har de tilsvarende baltiske selskapene Elering, Litgrid og Augstsprieguma hatt en mindre eierandel.

Beholder hovedkontor i Oslo

Den norske eierandelen, som Statnett forvalter, har vært 28,2 prosent de siste 18 årene. Etter salget vil Statnett ha en indirekte eierandel i Nord Pool-konsernet på rundt ti prosent. Nord Pool solgte sin finansielle børsvirksomhet til Nasdaq i 2008.

Nord Pool verdsettes til 850 millioner norske kroner på kontant- og gjeldsfri basis i transaksjonen.

Det skal ifølge Statnett ha vært flere aktuelle kjøpere. Ifølge Løvås er det viktig at Euronext ønsker å beholde hovedbase for Nord Pool i Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo. 

Nord Pool har i underkant av 140 medarbeidere.  I 2018 var inntektene på 383 millioner kroner og 545 TWh kraft ble omsatt via Nord Pool.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.