Dette er den nye konsernledelsen i Agder Energi, fra venstre: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko og stedfortreder for konsernsjefen, Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør Kraftforvaltning, Anders Gaudestad Konserndirektør Distribusjon, Jan Erik Eldor Konsernsjef Steffen Syvertsen Konserndirektør Kunde, Atle Knudsen Konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon, Kristin A. Dale Konserndirektør Teknologi, Ingvill H. Mykland Konserndirektør Produksjon, Jan Tore Tønnessen Konserndirektør Fornyelse, Svein Are Folgerø. Foto: Agder Energi

Store endringer i Agder Energi

Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fredag, 13 desember, 2019 - 12:35

- Hensikten med den nye strukturen er å skape en fremtidsrettet organisasjonsmodell som i enda større grad understøtter selskapets strategiske mål. Den nye ledergruppen vil gi selskapet fornyelse samtidig som farten opprettholdes gjennom kontinuitet og erfaring, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en melding på selskapets nettside.

Ønsker fornyelse

Teknologi blir et helt nytt ansvarsområde i Agder Energis konsernledelse.

 - Kraftbransjen generelt og Agder Energi spesielt har tatt inn over seg at teknologi i stadig større grad endrer energimarkedene og aktørbildet i disse markedene. Det å gjøre teknologiutvikling til et strategisk ansvarsområde i konsernledelsen er en konsekvens av teknologiens økende betydning, sier Syvertsen.

Konsernområdet Fornyelse er også nytt og omfatter blant annet pilotprosjekter som NODES og NORFLEX, venture-porteføljen, innovasjon og M&A.

- Jeg ønsker en tydelig satsing på fornyelse. Dette konsernområdet skal bidra til innovasjon og nyskaping ved å utfordre og støtte vår verdikjede, samt utvikle nye forretningsmuligheter for konsernet, sier Syvertsen.

Nye områder

o   Konsernområdet Produksjon vil omfatte hele konsernets energiproduksjon, herunder vannkraft og varme. 

o   Konsernområdet Kraftforvaltning vil omfatte forvaltning av egen og andres kraftportefølje, og virksomheten i Tyskland.  

o   Konsernområdet Distribusjon har ansvar for konsernets nettvirksomhet. 

o   Konsernområdet Kunde omfatter LOS, den nye satsningen FLYT, Entelios i Norden, og selskapets entreprenørvirksomhet.

Human Resources og Samfunnskontakt samles i konsernstabsområdet Mennesker og Kommunikasjon.  

Internt

Den nye konsernledelsen består av erfarne konserndirektører og nyslåtte konserndirektører.

– Jeg er svært glad for at alle de nye konserndirektørene er interne. Dette er et resultat av Agder Energi sin langsiktige satsning på talent- og lederutvikling, sier Syvertsen.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.