Illustrasjonsfoto: Tadeas Gregor/Wikimedia Commons

Helgeland Kraft og NTE fikk overtredelses­gebyr

På 500.000 kroner, for brudd på manøvreringsreglementet for Kolsvik kraftverk.
Onsdag, 8 januar, 2020 - 10:29

Det melder NVE på sin nettside.

Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) er begge konsesjonærer for utbyggingen og driften av Kolsvik kraftverk i Bindal kommune.

I november 2014 ble det ved kongelig resolusjon satt krav om at vannføringen ut fra Åbjørvatn så langt som mulig ikke skal være under 7 m³/s i perioden 1. juli – 15. september.

– Svært viktig vilkår

Kravene som ble satt til vannføring fra 2014, var en konsekvens av funn av døde laks- og ørretunger i vassdraget flere år fra 2002 til 2012.

Både i 2018 og 2019 var likevel vannføringen under kravet og på det minste henholdsvis 6,3 og 5,4 m3/s, ifølge NVE.

– Kravet om slipp av vann er et svært viktig vilkår i vassdragsreguleringskonsesjoner. Kravet er satt av hensyn til fiskevelferden i elva. Manglende etterlevelse er derfor et alvorlig brudd på konsesjonen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg, i meldingen.

Bygget uten godkjent detaljplan

Samtidig har NVE gitt Lavangen kommune i Sør-Troms og Bokn kommune i Rogaland overtredelsesgebyr på henholdsvis 300.000 og 150.000 kroner for at de har igangsatt henholdsvis bygging av Hesjevikelva vannverk og etablert fyllingsdam i utløpet av Torlandsvatn uten godkjent detaljplan for miljø og landskap.

I tillegg har Lavangen kommune ifølge NVE utført anleggsarbeider på inntaksdam uten godkjent vassdragsteknisk ansvarlig og brutt vilkår i NVEs vedtak om godkjenning av teknisk plan.

NVE mener begge kommunene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Gundersen i meldingen.

Konsesjonærene kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.

På forsiden nå

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke til kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.