Det kan bli langt billigere å elektrifisere Nordlandsbanen enn først antatt. Foto: David Gubler/Wikimedia Commons

Kan elektrifisere Nordlands­banen til kvart pris

Elektrisk drift av alle tog på Nordlandsbanen kan oppnås for en firedel av prisen, hvis man bruker del-elektrifisering og tog med batteripakker, viser nye beregninger.
Onsdag, 8 januar, 2020 - 08:51

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø er banen med størst trafikk med dieseltog i Norge.

En full elektrifisering av Nordlandsbanen vil bli kostbar, ferske beregninger tilsier en prislapp på om lag 14 milliarder kroner. Men del-elektrifisering blir langt billigere, ifølge en melding på Jernbanedirektoratets netetside

Bakgrunnen er at banen har mange tunneler, noe som bidrar til å drive elektrifiseringskostnadene i været.

– Vi har nå beregninger som viser at 31 prosent av Nordlandsbanen trenger kontaktledningsanlegg for at batteritog skal kunne kjøre elektrisk hele veien. Vi kan tilpasse strekningene med kontaktledning slik at det bare blir et fåtall tunneler, nærmere bestemt rundt to kilometer, som må elektrifiseres, sier Atle Einarson, som er delprosjektleder i Jernbanedirektoratets prosjekt for å utrede nullutslippstog på de banene som ikke er elektrifisert.

Når de slipper å elektrifisere tunnelene, blir prisen svært mye lavere.

– Vi kan da ende opp med en prislapp på rundt 3,3 milliarder i stedet for 14. Altså en elektrisk Nordlandsbane til under en firedel av prisen, sier Einarson i meldingen.

På forsiden nå

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke til kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass fra omsetningskonsesjonsplikt.
Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.