Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, advarer mot å endre dagens regulering. Foto: Konkurransetilsynet

Konkurranse­tilsynet advarer mot utjevnings­forslag

Vil gi risiko for høyere nettleie for mange husholdninger, advarer tilsynet.
Fredag, 10 januar, 2020 - 10:36

Som Energiteknikk tidligere har omtalt har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved NVE utredet mulige tiltak for utjevning av nettleien.

I høringen utreder RME tre mulige ordninger for utjevning av nettleie: En frimerkemodell, distriktsenergimodellen, og en tilskuddsordning. De foreslåtte ordningene fjerner ifølge Konkurransetilsynet koblingen mellom det enkelte nettselskaps kostnader og nettleien som kundene til det enkelte selskap betaler.

«Det vil svekke nettselskapenes motivasjon til kostnadseffektiv drift og effektiv organisering», skriver Konkurransetilsynet i en melding på sin nettside.

Tilsynet mener derfor at de foreslåtte tiltakene medfører «en risiko for høyere nettleie for husholdningene sammenlignet med dagens situasjon, og at forslagene dermed vil gå imot Stortingets intensjon om lavest mulig kostnad til kundene».

– For at nettselskapene skal drives mest mulig effektivt, bør det enkelte selskapets kostnader være avgjørende for hvor høy nettleie kundene til det enkelte selskap betaler. Det vi er tjent med er sammenslåinger av mindre nettselskap for å få en mer kostnadseffektiv drift slik at nettleien blir lavere og jevnere. Slik dette er foreslått vil det undergrave hele poenget med å få ned nettleien, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

På forsiden nå

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke til kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass fra omsetningskonsesjonsplikt.
Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.