Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, advarer mot å endre dagens regulering. Foto: Konkurransetilsynet

Konkurranse­tilsynet advarer mot utjevnings­forslag

Vil gi risiko for høyere nettleie for mange husholdninger, advarer tilsynet.
Fredag, 10 januar, 2020 - 10:36

Som Energiteknikk tidligere har omtalt har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved NVE utredet mulige tiltak for utjevning av nettleien.

I høringen utreder RME tre mulige ordninger for utjevning av nettleie: En frimerkemodell, distriktsenergimodellen, og en tilskuddsordning. De foreslåtte ordningene fjerner ifølge Konkurransetilsynet koblingen mellom det enkelte nettselskaps kostnader og nettleien som kundene til det enkelte selskap betaler.

«Det vil svekke nettselskapenes motivasjon til kostnadseffektiv drift og effektiv organisering», skriver Konkurransetilsynet i en melding på sin nettside.

Tilsynet mener derfor at de foreslåtte tiltakene medfører «en risiko for høyere nettleie for husholdningene sammenlignet med dagens situasjon, og at forslagene dermed vil gå imot Stortingets intensjon om lavest mulig kostnad til kundene».

– For at nettselskapene skal drives mest mulig effektivt, bør det enkelte selskapets kostnader være avgjørende for hvor høy nettleie kundene til det enkelte selskap betaler. Det vi er tjent med er sammenslåinger av mindre nettselskap for å få en mer kostnadseffektiv drift slik at nettleien blir lavere og jevnere. Slik dette er foreslått vil det undergrave hele poenget med å få ned nettleien, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

På forsiden nå

Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.
Lyse-konsernet hadde i 2019 et årsresultat på 928 millioner kroner, mot 1 064 millioner kroner i 2018.
EU vil gi 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland.
Blir tredje største vindparken i Finland.
Så langt går vareflyten i verdikjedene til Lyse greit, og konsernet opplever ikke problemer knyttet til leveranser fra underleverandører.
Stenger en maskin ved Saugbrugs på grunn av koronakrisen.
Men koronakrisen kan bremse prosjektene.
Til tross for korona-krisen er fortsatt 96 prosent av kapasiteten i vindkraftfabrikkene i Europa intakt.
I år er det sannsynlig med en større enn normal vårflom mange steder i landet, ifølge NVE.
Men hvis karanteneveilederen ikke følges, vil NHO-sjef Ole Erik Almlid bruke koronaloven.
Skagerak Kraft har satt spaden i jorden for Gjuvåa i Tuddal i Telemark.
Den ventede veksten i solkraft- og vindkraft vil forsvinne i 2020, ifølge analyse fra Rystad Energy.
Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.