På Byneset i Trondheim er det oppnådd lovende resultater i mikronett i kombinasjon med fornybare energikilder. Foto: Powel

På Byneset i Trondheim har eksperter langt på vei vist at det er mulig å være selvforsynt på fornybar energi i et begrenset område.

Nylig arrangerte Enova en befaring til Byneset for å vise fram det lokale energisystemet, som er en del av innovasjonsprosjektet Pilot-E. Ved hjelp av solceller, vindmølle, batteri og et hydrogenanlegg skal bonden Lars Hoem bli selvforsynt på fornybar energi, ifølge en pressemelding fra Powel.

Planlegging og oppbygging av anlegget har snart pågått i to år og prosjektet skal være unikt i verdenssammenheng. Så langt har mikronettet blitt testet ut, både med tanke på forhold til forsyningskvalitet, kostnader og fornybarandel. Det gir håp om at mikronett kan være et miljøvennlig alternativ til dyre investeringer i det sentrale distribusjonsnettet og til eksisterende mikronett basert på fossile energikilder, opplyses det meldingen.

– Målet er å bevise at mikronett kan være et miljøvennlig og økonomisk gunstig alternativ til dyre sjøkabler og dieselaggregat. Bare i Europa er det et betydelig antall lokalsamfunn som er helt avhengig av dieselaggregat som strømforsyning, sier Bernhard Kvaal i TrønderEnergi.

Markedspotensialet er stort, men først må prosjektet lykkes med å få mikronettet til å fungere uten hjelp fra det sentrale strømnettet over en periode på to år. IT-selskapet Powel har vært partner for TrønderEnergi prosjektet. Selskapet utvikler programvare som skal hjelpe til med å designe og drifte denne type mikronett, ifølge pressemeldingen.