Styret i Ung i Fornybar. Fra venstre: Eivind Johannessen i DNB Markets, Svanhild Vesterheim i Wiersholm, Maren Grønli i Statkraft, Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge, John Amund Lund i Norsk Vind, Ivana Filipovic i Haavind og Tiril Staver Eid i Scatec Solar. Styremedlem Espen Erdal Austrheim i DNV GL og Henrik Fabian Torgrimsby i Thommessen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Energi Norge

Pangstart for Ung i Fornybar

Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Tirsdag, 28 januar, 2020 - 11:40

Første samling i Ung i Fornybar ble avholdt hos advokatfirmaet Wiersholm i Oslo, med 120 deltakere og nesten like mange på venteliste. Her ble foreningen offisielt stiftet, etterfulgt av faglige innlegg og nettverking, fremgår det av en melding på hjemmesiden til Energi Norge, som er en av initiativtagerne til etableringen.

Målgruppen for foreningen er personer under 40 år som jobber med fornybar energi, på tvers av fag- og yrkesbakgrunn. Foreningen vil holde nettverkssamlinger, foredrag og liknende aktiviteter, samt arbeide for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området. Siden av Ung i Fornybar ble lansert i desember 2019, har foreningen registrert 300 medlemmer blant unge som arbeider i det fornybare kraftsegmentet, opplyses det i meldingen.

– Det er gledelig å se at foreningen har truffet de unge i næringen og at det er så mange som er interessert i å være med. Det er et tegn på at dette er en ønsket arena, sier rådgiver Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge, som også er valgt inn i styret i foreningen.

På forsiden nå

– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.