Oppgraderingen av Dam Kuli gikk raskere enn først planlagt. Foto: Agder Energi

Rask dam-oppgradering i Agder

Dam Kuli i Sirdal kommune i Agder ble oppgradert på én istedenfor to sesonger.
Tirsdag, 7 januar, 2020 - 11:30

Oppgraderingen av dammen er nå i hovedsak ferdig, skriver Agder Energi i en melding på sin nettside.

Dam Kuli ble bygget på midten av 1960-tallet og ligger nordvest for Tonstad i Sirdal.  Kuli er det øverste magasinet i Finsåvassdraget.

Det er støpt ny betongplate på innsiden av eksisterende dam og nye avstivingsvegger mellom pilarene foran damplaten.

Hovedentreprenør YIT Infra begynte på jobben våren 2019 og avsluttet sitt oppdrag 1. desember. Nå gjenstår kun litt opprydding i terrenget, noen utbedringer på tilkomstveien og montering av lense på damoverløpet.

– Vi begynner med dette så snart snøen forsvinner. Hele prosjektet var opprinnelig planlagt til å gjennomføres på to sesonger. Dyktige entreprenører så imidlertid at det var mulig å gjøre dette på én sesong dersom støpearbeidene ble gjennomført med glideforskaling. Det å redusere gjennomføringsperioden fra to sesonger til én medfører selvsagt at det meste skal gå smidig for å rekke det på tiden, og det mest utfordrende var nok å klare å holde nødvendig fremdrift, sier Jørgen Sterud, senior prosjektleder i Agder Energi, i meldingen.

Han sier en sen vår eller tidlig vinter kunne forkludret fremdriften, men det det fikk de heldigvis ikke i fjor.

Oppgraderingen øker ikke kraftproduksjonen, men er viktig for å opprettholde produksjonen i Finsåvassdraget i fremtiden.

– Arbeidene vi har utført på dammen er rent vedlikehold kombinert med oppgraderinger for å tilfredsstille dagens regelverk for damkonstruksjoner, sier Sterud.

 

Fakta

  • Dam Kuli har en høyde på 22 meter og er 320 meter bred.

  • Betongstøpingen ble gjennomført med glideforskaling.

  • Entreprenøren har bygget ca. 7.000 kvadratmeter med forskaling.

  • Det har gått med ca. 600 tonn med armering og rundt 4.500 m3 med betong.

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.