En ny kraftlinje til Haugalandet vil gjøre det mulig for Gassco å bytte ut gassfyrte kompressorer med eldrift på Kårstø. Foto: Harald Pettersen/Equinor

Statnett skal søke om ny linje til Haugalandet

Vil søke konsesjon i løpet av første kvartal i år, for blant annet å gi Gassco 160 MW ny kraft til elektrifisering på Kårstø.
Tirsdag, 7 januar, 2020 - 14:09

* Oppdatert med kraftbehovet på Kårstø, som Statnett og Gassco har bekreftet.

Det er nye avtaler mellom Statnett og Gassco og Haugalandet Næringspark som legger grunnlaget for at søknaden kan sendes, skriver Statnett i en pressemelding.

Utredningsavtalene som nå er inngått innebærer at organisasjonene har forpliktet seg til å bidra til utviklingen av den nye kraftledningen, som skal øke overføringskapasiteten til Haugalandet.

Ny ledning

Statnett vil søke om å bygge ledningen enten Matre eller Sauda til Gismarvik på Haugalandet.

Det var i en konseptvalgutredning i 2015 at kraftledningen først ble vurdert, og i 2017 meldte Statnett om planene til myndighetene. 

– Med utredningsavtalene på plass, vil vi i Statnett søke konsesjon. Vi kan være klare til å starte byggearbeidene så snart vi har alle tillatelser på plass. Skulle det være flere planer for ny næring i området fremover, vil vi også se på ytterlige kapasitetsutvidelser i neste trinn, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Måtte først si nei

Gassco, som er operatør for gassbehandlingsanlegget på Kårstø, har tidligere bedt om kapasitet i nettet for å kunne erstatte gassfyrte kompressorer og kjeler med elektriske drivere.

Men da måtte Statnett si nei, på grunn av manglende kapasitet i nettet. I sommer kom en intensjonsavtale på plass, og nå er altså selve utredningsavtalen signert.

– Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2 utslippet. Dette vil medføre et økt kraftbehov, og derfor støtter Gassco Statnetts utredningsarbeid for å øke kraftoverføringskapasiteten til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco i meldingen.

* Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett opplyser til Energiteknikk at Gassco har varslet et behov på inntil 160 MW, noe også Gassco bekrefter.

– Gasscos behov er 160 MW økt effektbehov, og det er dette som er lagt inn i avtalen vi har inngått med Statnett om utredning av nettforsterkning til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til Energiteknikk.

Et jevnt uttak på 160 MW ville gitt et årlig forbruk på 1,4 TWh.

Stor næringspark

Haugaland Næringspark AS, lokalisert i Tysvær kommune har et ferdig regulert næringsareal på 5.000 dekar.

Næringsparken er i gang med store energi- og arealkrevende industrietableringer innen prosessindustri, teknologiproduksjon, datasenter og bioenergi.

– Vi er glade for at vi nå kan videre med disse planene. Tilgang på kraft er en viktig forutsetning for fremtidens grønne næringer, sier daglig leder Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark i meldingen..

1700 MW

Statnett er kjent med at det foreligger mulige planer om opp mot 1700 megawatt (MW) økt forbruk på Haugalandet, som langt overstiger dagens kapasitet. Med ny ledning på plass, er det kapasitet til å knytte de kjente forbruksplanene til Gassco og Haugalandet Næringspark til strømnettet.

Statnett skriver at de følger utviklingen i regionen, og vurderer å starte planlegging av neste trinn i nettutviklingen på Haugalandet i 2020.

– Vi ønsker å utvikle nettet i takt med de behovene som oppstår, og det er derfor viktig at vi blir kontaktet i tide til at vi kan lykkes med det, sier Vardheim.

På forsiden nå

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke til kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass fra omsetningskonsesjonsplikt.
Støtten i folket til fornybarutbygging har falt, men klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil ha både vindkraft på land og oppgradering av eksisterende vannkraft, forteller han til Energiteknikk.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Sammen med Enovos skal Statkraft levere CO2-fri kraft til tyske Daimler-fabrikker, produsert og levert samtidig i en kombinasjon av vann-, vind- og solkraft.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.