Tore Morten Valåmo (t.v.), leder av Driftsssentralen og Steinar Benum, dagligleder i Helgeland Kraft Nett ved det skjermbaserte strømstanskartet. Foto: Helgeland Kraft

11 000 visninger på strømstanskart

Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Mandag, 17 februar, 2020 - 13:34

Formålet med strømstanskartene er å gi enda bedre informasjon rundt planlagte strømbrudd frem i tid og pågående strømbrudd. Ved juletider ble de nye kartene satt i drift,og akkurat i tide før den første vinterstorm kom innover Helgeland den 2. januar. Når uværet herjet var flere tusen innom hver dag for å få informasjon om strømbruddene, ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft Nett.

-Når vi nå sender ut SMS informasjon om både planlagte strømstanser og pågående driftsforstyrrelser har vi med link til våre strømstanskart på våre hjemmesider. Kartene vil bli den viktigste informasjonskanalen for oppdatering av strømbrudd for alle som har behov for informasjon, forklarer Steinar Benum, daglig leder i Helgeland Kraft Nett.

På hjemmesiden ligger to forskjellige kart, der det ene viser planlagte strømstanser frem i tid. Det andre kartet viser pågående strømstanser som kan både være driftsforstyrrelser og planlagte strømstanser. Brukerne kan zoome seg inn og ut i kartet og se hvor mange kunder som er berørt av strømstansene, i tillegg til at hver hendelse har en egen informasjons boks.

-Vi har i den siste tiden jobbet internt med informasjonsrutinene våre ved strømstanser. Ett av hovedmålene er å få gitt oppdatert informasjonen over utviklingen på lengre strømstanser. Vi ønsker også å få ned antall telefonhenvendelser til et minimum slik at operatørene våre kan jobbe mest mulig uforstyrret for å få opp normal strømforsyning igjen, sier Steinar Benum.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.