En usedvanlig tørr høst preger resultatet til BKK fjerde kvartal 2019, her illustrert med Evanger kraftverk. Foto: BKK

2020 blir et krevende år for BKK

Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Torsdag, 13 februar, 2020 - 16:13

Resultatet er nær en dobling sammenlignet med siste kvartal 2018. En av forklaringene på resultatet er regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt av gjennomførte fusjoner, ifølge en pressemelding fra BKK.

Høsten 2019 ble en av de tørreste på Vestlandet på mange år. I Bergen var november den tørreste på 98 år. Nedbøren i mange av BKKs utbygde vassdrag var bare en fjerdedel av det som er vanlig i november.

- Vi produserte 1,4 TWh, mens vi oppnådde en produksjon på 2,4 TWh i siste kvartal i 2018. Dette viser hvor store svingninger vi kan oppleve innen vannkraftproduksjon, selv her på Vestlandet. Resultatet ble også svekket av lavere områdepris på grunn av stor vindkraftproduksjon i Europa, sier konserndirektør økonomi i BKK, Anne Marit Steen.

Solgte kraftlinje til Statnett

Videre har selskapet gått over til en innskuddsbasert pensjonsordning som sammen med overgang til ny offentlig tjenestepensjonsordning påvirker regnskapet. I tillegg har BKK solgt den nye kraftlinjen fra Modalen til Mongstad til Statnett. Denne nye kraftlinjen ble satt i drift i desember, og er viktig for å trygge kraftforsyningen til regionen, opplyses det i pressemeldingen.

- Resultatet er preget av engangseffekter. Kraftprisene har falt dramatisk ved inngangen til 2020, og utsiktene fremover viser ikke endring i dette bildet. Det gir lavere strømregning til forbrukerne, men for BKK betyr det at 2020 ser ut til å bli langt mer økonomisk krevende enn fjoråret, med reduserte inntekter fra kraftproduksjonen, sier Steen.

I juni i fjor ble det besluttet å slå sammen BKK og Sunnfjord Energi. Sunnfjord Energi har tatt med seg nesten 16 000 nettkunder og en kraftproduksjon på 528 GWh inn i BKK. Sunnfjord Energi er nå registrert som et datterselskap av BKK AS, og det gir en regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt på nesten 250 millioner i siste kvartal i fjor.

På forsiden nå

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.