En usedvanlig tørr høst preger resultatet til BKK fjerde kvartal 2019, her illustrert med Evanger kraftverk. Foto: BKK

2020 blir et krevende år for BKK

Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Torsdag, 13 februar, 2020 - 16:13

Resultatet er nær en dobling sammenlignet med siste kvartal 2018. En av forklaringene på resultatet er regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt av gjennomførte fusjoner, ifølge en pressemelding fra BKK.

Høsten 2019 ble en av de tørreste på Vestlandet på mange år. I Bergen var november den tørreste på 98 år. Nedbøren i mange av BKKs utbygde vassdrag var bare en fjerdedel av det som er vanlig i november.

- Vi produserte 1,4 TWh, mens vi oppnådde en produksjon på 2,4 TWh i siste kvartal i 2018. Dette viser hvor store svingninger vi kan oppleve innen vannkraftproduksjon, selv her på Vestlandet. Resultatet ble også svekket av lavere områdepris på grunn av stor vindkraftproduksjon i Europa, sier konserndirektør økonomi i BKK, Anne Marit Steen.

Solgte kraftlinje til Statnett

Videre har selskapet gått over til en innskuddsbasert pensjonsordning som sammen med overgang til ny offentlig tjenestepensjonsordning påvirker regnskapet. I tillegg har BKK solgt den nye kraftlinjen fra Modalen til Mongstad til Statnett. Denne nye kraftlinjen ble satt i drift i desember, og er viktig for å trygge kraftforsyningen til regionen, opplyses det i pressemeldingen.

- Resultatet er preget av engangseffekter. Kraftprisene har falt dramatisk ved inngangen til 2020, og utsiktene fremover viser ikke endring i dette bildet. Det gir lavere strømregning til forbrukerne, men for BKK betyr det at 2020 ser ut til å bli langt mer økonomisk krevende enn fjoråret, med reduserte inntekter fra kraftproduksjonen, sier Steen.

I juni i fjor ble det besluttet å slå sammen BKK og Sunnfjord Energi. Sunnfjord Energi har tatt med seg nesten 16 000 nettkunder og en kraftproduksjon på 528 GWh inn i BKK. Sunnfjord Energi er nå registrert som et datterselskap av BKK AS, og det gir en regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt på nesten 250 millioner i siste kvartal i fjor.

På forsiden nå

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.
Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.
NVE gir dispensasjon.
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.