OED har i dag fattet vedtak i fem småkraftsaker. Kun en av dem fikk grønt lys. Illustrasjonsfoto: Agder Energi

Kun et av fem fikk konsesjon

OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
Fredag, 28 februar, 2020 - 16:05

Vedtakene omfatter småkraftsaker i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Departementet har i flere av sakene lagt stor vekt på samiske interesser og naturmangfold, og har sett ulempene i sammenheng med lønnsomhetsvurderingene for tiltakene, ifølge en pressemelding fra OED.

Kjerringåga kraftverk i Lurøy kommune i Nordland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Kjerringåga kraftverk. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på om lag 11,4 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vilkår vil ha begrensede konsekvenser for reindrift, naturmangfold og friluftsinteresser, og at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene.  

Reinskardelva kraftverk i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Reinskardelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,1 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for reindrift, landskap og friluftsliv, og at en utbygging til en høy kostnad ikke kan forsvare ulempene av tiltaket.

Turrelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Turrelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,8 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført for store ulemper for landskap, samiske kulturminner og naturmangfold.

Tjuvholforsen kraftverk i Grane kommune i Nordland fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 14,5 GWh. Departementet har vektlagt at om lag 3/4 av nedbørfeltet allerede er overført til Røssvatn, og at terrenginngrepene ville bli betydelige med konsekvenser for landskap og en viktig forekomst av kystgranskog. Departementet mener at fordelsiden i prosjektet vil ikke kunne forsvare de samlede ulempene.

Staurset-Hofset kraftverk i Heim kommune i Trøndelag fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Staurset-Hofset kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 14 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført sterkt redusert vannføring i Staursetelva med negative konsekvenser for anadrom fisk og andre interesser, og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.