Arkivfoto: Øyvind Lie

RME skal se på avansen

Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Torsdag, 20 februar, 2020 - 11:22

I en rapport utarbeidet for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), anbefaler Oslo Economics å benytte avanse og lønnsomhet for å måle effektiviteten hos kraftleverandørene. Indikatorene vil gi RME bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet.

RME har tidligere pekt på at mange og kompliserte avtaler kan føre til et mindre effektivt sluttbrukermarked. Med et sluttbrukermarked i endring, har RME behov for å utvikle nye metoder for å overvåke markedet.

– Med disse nye indikatorene vil vi få bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet. Sammen med annen informasjon vil det gjøre oss bedre rustet til å legge til rette for en samfunnsmessig rasjonell omsetning av strøm til kundene, sier direktør Ove Flataker i en melding på NVEs nettside.

Rapporten anbefaler at overvåkningen bør skje ved å følge med på hvordan indikatorene utvikler seg over tid.

RME skriver at de vil utvikle et verktøy som gjør at de på en effektiv og presis måte kan samle inn, analysere og publisere utviklingen i avanse og lønnsomhet hos kraftleverandørene.

Indikatorene avanse og lønnsomhet er ifølge RME i kombinasjon egnet til å gi innsikt i hvordan konkurransesituasjonen utvikler seg over tid.

Avansen er nettoinntekten kraftleverandørene sitter igjen med etter at varekostnaden ved å kjøpe kraft er trukket fra. Leverandørens gjennomsnittlige avanse vil være et uttrykk for konkurransetrykket de står overfor. Dersom avansen reduseres over tid, kan det ifølge RME tolkes som at leverandørens konkurransetrykk er blitt forsterket, og motsatt dersom avansen økes.

Indikatorer for avanse og lønnsomhet kan beregnes ved hjelp av eksisterende data ettersom kraftleverandørene rapporterer årlig inn økonomiske data til RME.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.