Sammenlignet med 2018 var strømprisene marginalt høyere i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Stabilt høye strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Torsdag, 13 februar, 2020 - 10:02

Høyere strømpriser i første halvdel av 2019, og da spesielt i første kvartal sammenlignet med året før, bidro til at strømprisen endte marginalt over nivået i 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 115,9 øre/kWh i 2019. Det er i underkant av 1 prosent høyere enn i 2018, og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,7 øre/kWh, nettleien 30 øre/kWh og avgifter 37,2 øre/kWh.

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2019 med en pris på 55,7 øre/kWh. Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, opplyses det i meldingen.

Videre fremgår det av SSB-meldingen at gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2019. Det er 0,3 øre/kWh lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri gikk noe ned fra 2018 til 2019, men lå fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Gjennomsnittsprisen i 2019 var 42,7 øre/kWh.

Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie til kraftintensiv industri var 32,2 øre/kWh i 2019. Til sammenligning var denne strømprisen 31,6 øre/kWh i 2018.

På forsiden nå

Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.