Sammenlignet med 2018 var strømprisene marginalt høyere i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Stabilt høye strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Torsdag, 13 februar, 2020 - 10:02

Høyere strømpriser i første halvdel av 2019, og da spesielt i første kvartal sammenlignet med året før, bidro til at strømprisen endte marginalt over nivået i 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 115,9 øre/kWh i 2019. Det er i underkant av 1 prosent høyere enn i 2018, og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,7 øre/kWh, nettleien 30 øre/kWh og avgifter 37,2 øre/kWh.

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2019 med en pris på 55,7 øre/kWh. Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, opplyses det i meldingen.

Videre fremgår det av SSB-meldingen at gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2019. Det er 0,3 øre/kWh lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri gikk noe ned fra 2018 til 2019, men lå fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Gjennomsnittsprisen i 2019 var 42,7 øre/kWh.

Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie til kraftintensiv industri var 32,2 øre/kWh i 2019. Til sammenligning var denne strømprisen 31,6 øre/kWh i 2018.

På forsiden nå

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.
Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.
NVE gir dispensasjon.
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.