Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Staten felt for vindmølle­vedtak

Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Tirsdag, 25 februar, 2020 - 09:56

Etter klage fra privatpersoner som drev reindrift i området, som OED har tatt til følge, mistet vindkraftselskapet tidligere gitt konsesjon til å bygge vindmøllene, melder rett24.no.

Vedtaket fra OED innebar at utbyggingen av vindkraftverket stoppet opp, og Sandhaugen Vindkraftverk AS saksøkte derfor staten, med krav om 150 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter.

Oslo tingrett er kommet til at departementets myndighetsutøvelse var rettsstridig og ansvarsbetingende, og dømmer derfor staten til å betale erstatning. Retten er imidlertid ikke enig i tapsberegningen selskapet la til grunn på 150 millioner kroner, og setter summen til 34,5 millioner kroner, skriver rett24.no.

Ett av vindkraftvedtakene som ble påklaget av reineierne, var et vedtak om å innvilge utsettelse av tidspunktet for når kraftverket skulle komme i drift. Ettersom departementet tok denne klagen til følge, ble situasjonen at konsesjonensfrist for ferdigstillelse var oversittet. Dermed konkluderte departementet med at hele vindkraftkonsesjonen var bortfalt, som følge av fristbrudd, skriver rett24.no.

Retten mener at klagen fra reineierne skulle vært avvist som for sent fremsatt, og i tillegg at konklusjonen om bortfall av konsesjon bygger på feil lovtolkning.

Staten vurderer å anke dommen.

På forsiden nå

EU vil gi 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland.
Stenger en maskin ved Saugbrugs på grunn av koronakrisen.
Men koronakrisen kan bremse prosjektene.
Til tross for korona-krisen er fortsatt 96 prosent av kapasiteten i vindkraftfabrikkene i Europa intakt.
I år er det sannsynlig med en større enn normal vårflom mange steder i landet, ifølge NVE.
Men hvis karanteneveilederen ikke følges, vil NHO-sjef Ole Erik Almlid bruke koronaloven.
Skagerak Kraft har satt spaden i jorden for Gjuvåa i Tuddal i Telemark.
Den ventede veksten i solkraft- og vindkraft vil forsvinne i 2020, ifølge analyse fra Rystad Energy.
Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.