Britiske oljeaktører ber om kraft fra land i Norge til Elgin-feltet og andre felt på britisk side i Nordsjøen. Foto: Ken Taylor Photography/TOTAL

Vil elektrifisere britisk sokkel fra Norge

BP, Shell og Total ber om å få ta ut 100-200 MW fra Kvinesdal til feltene Elgin, Shearwater og Eastern Trough Area Project (ETAP). En fullelektrifisering kan redusere CO2-utslippene med 800.000 tonn. Statnett venter på avklaring fra norske myndigheter.
Mandag, 10 februar, 2020 - 11:47

Ytterligere utvidet, med kommentar fra BP.

De tre olje- og gassfeltene ligger på britisk side i den sentrale Nordsjøen, mellom 225 og 240 kilometer øst for Aberdeen i Skottland. 

Artikkelen er 644 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.
Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.
NVE gir dispensasjon.
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.